Šipka

Pojištění

11. 5. 2017

Pojištění je druh ekonomického záchranného systému, který pomáhá jedinci, firmě, rodině, společnosti atd. překonat následky nemoci, úrazu, živelné pohromy, ekonomické krize a dalších nepříznivých a často neočekávaných situací a jevů. O to, aby pojištění fungovalo ke spokojenosti pojistitele i pojistníka, se starají pojišťovny, což jsou soukromé komerční společnosti. Na ně dohlíží stát prostřednictvím České národní banky, která činnost pojišťoven dozoruje.

Další informace o pojištění.

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.