Šipka

Zpracování přiznání k dani

Ke zpracování daňových přiznání je příslušný pouze daňový poradce zapsaný u Komory daňových poradců České republiky, který je skutečným profesionálem pro komplexní daňovou problematiku. Naopak účetní není oprávněn sestavovat daňová přiznání a zpravidla není této oblasti významněji znalý. Účetní nemá potřebná živnostenská povolení pro výkon činnosti v oblasti daní, není pro výkon této činnosti pojištěný a není vázán zákonnou mlčenlivostí tak, jako daňový poradce. Daňový poradce, jako expert pro daňovou oblast, tak nese plnou odpovědnost za poskytování poradenství a zpracování daňových přiznání. Účetní a daňová kancelář SLUTO umožňuje podání veškerých daňových přiznání prostřednictvím své datové schránky na vlastní odpovědnost.

Účetní a daňová kancelář SLUTO nabízí zpracování veškerých daňových přiznání pro subjekty v České republice.

V oblasti přímých daní naše kancelář zpracovává daňová přiznání k:

V oblasti nepřímých daní naše kancelář zpracovává daňová přiznání k:

 • dani z přidané hodnoty
 • spotřební dani
 • ekologické dani
 • dalších poplatků

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.