Šipka

0 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání, když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Logo
Logo
Logo
Logo

Novinky

28.02.2024

Sleva na dani za zaměstnance se zdravotním postižením

Zaměstnává-li podnikatel, ať už právnická osoba nebo fyzická osoba vykonávající samostatnou výdělečnou činnost, zaměstnance se zdravotním postižením, má nárok na slevu na dani za zaměstnávání těchto zaměstnanců. Tato sleva na dani může být za kalendářní rok ve výši: 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením s výjimkou zaměstnance s…
Číst více
26.02.2024

Bezplatné poskytování služebního vozidla zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely

V rámci poskytování benefitů zaměstnancům se někdy zaměstnavatelé rozhodnout zařadit mezi benefity bezplatné poskytování služebního vozidla zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely. V takovém případě je většinou uzavřena mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem dohoda o poskytnutí silničního motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely. Pokud k tomu zaměstnavatel přistoupí,…
Číst více
26.02.2024

Opravné položky k pohledávkám – účetní vs. daňové

V souladu se zásadou opatrnosti účtují účetní jednotky ve svém účetnictví o opravných položkách k majetku. Opravné položky vyjadřují dočasné snížení hodnoty majetku, tedy se v případě zvýšení hodnoty majetku nevytváří. Mohou se tvořit prakticky ke všem druhům majetku kromě peněžních prostředků v pokladně a na bankovních účtech. V praxi se nejčastěji tvoří k pohledávkám po…
Číst více
19.02.2024

Cestovní náhrady v roce 2024

Jak už to každoročně bývá, s novým rokem dochází ke změně výše cestovních náhrad poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci při pracovní cestě. Cestovní náhrady jsou každoročně stanoveny novou vyhláškou o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad…
Číst více
12.02.2024

Škody a manka

Téměř každý podnikatel se jistě v praxi setkal se škodou nebo mankem. Zákon o daních z příjmů definuje škodu jako fyzické znehodnocení (poškození nebo zničení) majetku ve vlastnictví poplatníka, a to z objektivních a subjektivních příčin, pokud je majetek v důsledku škody vyřazen. Pokud se tedy jedná například o škodu způsobenou havárií…
Číst více
07.02.2024

Daňová rezidentura u fyzických osob

Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob jsou daňoví rezidenti a daňoví nerezidenti. Rozdíl ve zdanění spočívá v tom, že daňoví rezidenti v České republice zdaňují své celosvětové příjmy, tzn. nejen příjmy plynoucí z tuzemska, ale i ze zahraničí, zatímco daňoví nerezidenti v České republice zdaňují pouze příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. Aby…
Číst více
05.02.2024

Příjmy fyzických osob a s tím související povinnosti vůči správci dani, okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně

Zákon o daních z příjmů rozlišuje 5 kategorií příjmů fyzických osob, a to dle § 6-10. Mezi tyto příjmy patří příjmy ze závislé činnosti, příjmy ze samostatné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy. § 6 Příjmy ze závislé činnosti sem patří příjmy ze zaměstnání, odměny za výkon funkcí,…
Číst více
31.01.2024

Daňové vs. nedaňové náklady (výdaje)

Výsledek hospodaření v případě vedení účetnictví a rozdíl mezi příjmy a výdaji v daňové evidenci se většinou nerovnají základu daně, ze kterého se následně vypočítá daňová povinnost poplatníka. Je tomu tak zejména proto, že ne všechny náklady (výdaje), které se účtují (evidují) v průběhu zdaňovacího období, jsou daňové. V účetnictví musí být zavedeny veškeré…
Číst více

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.