Šipka

Externí účetní

…poskytování služeb v účetní kanceláři

Jak

Doklady jsou doručovány do našich kanceláří, kde je zpracováváme v našem ekonomickém systému POHODA E1, z pohledu klienta externě. Výstupy a výsledky dostáváte po určitém smluveném období a to osobně nebo elektronicky.

Výhody

Minimální časová náročnost pro vás.
Nemusíte mít ani vlastní ekonomický systém ani výpočetní techniku, ani svou kancelář.

Nevýhody

Je třeba řešit oběh dokladů.
Výstupy je možné klientovi sdělit až po zpracování dodaných dokladů za smluvené období.
Klient nemůže jakkoliv operativně využít data zavedená do ekonomického systému.

Cena externí účetní

Příznivá cena zohledňující jednorázové zpracování za sjednanou periodu a minimální obsah komunikace a předávání výstupů.

Pro koho je externí účetnictví určeno

Pro podnikatele, kteří požadují v podstatě pouze plnění svých povinností vůči státu a úřadům.
Kde řízení podniku není závislé na operativních ekonomických informacích.

Pro drobné podnikatele a malé firmy, kterým stačí ekonomické výstupy několikrát do roka.

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.