Šipka

Ceník

Tento zveřejněný ceník uvádí obecné ceny, které jsou za naše služby účtované s platností od 1. 1. 2024 v případech, kdy není dohodnuto jinak.

Ve smlouvě je možno sjednat úhrady za všechny nebo konkrétně vybrané položky formou paušální částky.

Takto mohou být v paušální částce obsaženy i úkony spojené s uzavíráním účetního období, vyplnění všech průběžných i ročních daňových přiznání, zpracování výkazu zisku a ztráty, rozvahy, příloh, případně přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu, pravidelné předávání všech předem požadovaných ekonomických informací a účetních sestav, podnikatelské a ekonomické poradenství a dále komunikace a zastupování před státními orgány v oblasti účetnictví a daní za období, která spadají do doby účinnosti sjednání paušálu.

Pokud chcete zaslat konkrétní cenovou nabídku, vyplňte náš kalkulační formulář.

Účetnictví/daňová evidence
vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví)měsíční paušální částka dle sepsané smlouvy
nebo částka 890 Kč za 1 hodinu práce
vedení účetnictví (podvojného)měsíční paušální částka dle sepsané smlouvy
nebo částka 890 Kč za 1 hodinu práce
daňová evidence (jednoduché účetnictví), plátce DPHpaušální částka již od 2.000 Kč měsíčně
účetnictví (podvojné), plátce DPHpaušální částka již od 3.100 Kč měsíčně
Mzdy a personalistika
zpracovávání mezd 1 zaměstnance305 Kčměsíční paušální částka
(v ceně je zpracování veškerých ročních přehledů a zastupování na úřadech při kontrolách)
obsah služby zpracování mezd je po výpočet výše čisté mzdy;
minimální měsíční paušální částka za zpracování mezd činí 890,-Kč;
poskytujeme významné množstevní slevy;
přihlášení zaměstnance - občana ČR/cizince500/890 Kčpříprava, vyplnění a podání všech dokumentů
nahlášení změn v údajích
o pracovním poměru nebo o zaměstnanci na úřady
245 Kčpříprava, vyplnění a podání všech dokumentů
odhlášení zaměstnance - občana ČR/cizince500/890 Kčpříprava, vyplnění a podání všech dokumentů
výpočet srážek z čisté mzdy125 Kčza 1 každou exekuci zaměstnance
přihlášení/odhlášení zaměstnavatele1.350 Kčna všechny relevantní úřady
Vyplňování přiznání a přehledů
vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob1.100 Kčpro zaměstnance mající příjmy pouze dle §6 ze závislé činnosti z ČR na základě dodaných podkladů. i
vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob1.700 Kčpro zaměstnance mající i příjmy dle §8, §9, §10 z ČR na základě dodaných podkladů. i
vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob3.400 Kčpro fyzické osoby mající příjmy dle §6, §8, §9, §10 z ČR a příjmy ze zahraničí na základě dodaných podkladů. i
vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob
(včetně příloh a přehledů)
(v paušální částce zahrnuto *)
4.100 Kčpro fyzické osoby mající příjmy i dle §7 na základě dodaných podkladů. i
vyplnění daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob (včetně závěrky a příloh) – pro právnickou osobu nepodléhající auditu mimo a.s.
(v paušální částce zahrnuto *)
6.790 Kčjedná se o vypracování na základě dodaných údajů
vyplnění daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob (včetně závěrky a příloh) – pro a.s. a pro všechny společnosti podléhající auditu
(v paušální částce zahrnuto *)
12.000 Kčjedná se o vypracování na základě dodaných údajů
vyplnění přiznání k silniční dani
(v paušální částce zahrnuto *)
820 Kč
+85 Kč
za každé vozidlo nad 3
vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí1.350 Kč
+500 Kč
(řádné, dílčí, dodatečné)
za každý vložený list přiznání
vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty
(v paušální částce zahrnuto *)
720 Kč(řádné, opravné, dodatečné)
vyplnění kontrolního hlášení
(v paušální částce zahrnuto *)
720 Kč(řádné, následné)
vyplnění daňového přiznání v rámci OSS1.350 Kč(řádné, opravné)
Jednorázové činnosti
zpracování výkazu INTRASTAT520 Kč
+24Kč
odeslání nebo přijetí
za vykázanou položku celního sazebníku na přijatém/vydaném dokladu
Ostatní činnosti
za 1 hodinu běžné účetní práce
(v paušální částce zahrnuto)
890 Kčkaždá započatá 0,5 hodina - nad rámec rozsahu služeb obsažených v měsíčním paušálu
každá započatá hodina - při ústně sjednané smlouvě nebo jednorázovém úkonu
za 1 hodinu jiné práce890 Kčúkony nesjednané ve smlouvě
za 1 hodinu účetního, ekonomického nebo organizačního poradenství, odborných prací (v paušální částce zahrnuto)
a správy informačních technologií
1.350 Kčkaždá započatá hodina
za 1 hodinu daňového poradenství nebo zastupování při jednání na úřadu (v paušální částce zahrnuto)2.500 Kčkaždá započatá hodina
jednorázový poplatek za zřízení vzdáleného přístupu do ekonomického systému POHODA E121.900 Kčpro 1 uživatele; pro klienty využívající jiné naše služby je následné užívání vzdáleného přístupu ZDARMA
měsíční poplatek za užívání vzdáleného přístupu do ekonomického systému POHODA E11.290 Kčpro 1 uživatele; pro klienty využívající jiné naše služby, pokud neuhradili jednorázový poplatek
archivace dokumentů135 Kčza pořadač za i započatý rok ve smyslu obchodních podmínek

Zpracování daňového přiznání obsahující příjmy z kryptoměnových transakcí se řídí individuální cenovou nabídkou.

Ke všem cenám je účtována daň z přidané hodnoty.


*) platí při zaplacení minimálně 12-ti paušálů za účetní období/rok


Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.