Šipka

Daňový poradce

Daňový poradce je osoba zapsaná u Komory daňových poradců České republiky. Je vysoce kvalifikovaný odborník na komplexní daňovou problematiku s přesahem i do účetní a ekonomické oblasti

i, jež bezesporu zaujímá nezastupitelnou roli v životě každého podnikatele a firmy. Poskytování profesionálních služeb naší kanceláře prostřednictvím daňového poradce tak tvoří jistotu založenou na bezchybných výsledcích pro podnikatelské rozhodování každého klienta.

Záruka takto vysoké odbornosti je založena na významné míře odbornosti každého daňového poradce, složení kvalifikační zkouškykontinuálního vzdělávání, ale i povinnosti pojištění na případné škody a zákonem povinné mlčenlivosti vztahující se ke všem informacím a skutečnostem, které se v rámci daňového poradenství dozvěděl, a to o obdobné významnosti, jako u lékařského tajemství.

Daňový poradce tak nese plnou zodpovědnost za svoji práci, na rozdíl od účetní, která nesmí a neumí zpracovávat daňová přiznání, poskytovat daňové poradenství, daňovou optimalizaci a nikdy není pojištěna na činnosti v oblasti daní, které pokud poskytuje, pohybuje se na hraně neoprávněného podnikání ve smyslu Živnostenského zákona, tedy vinklaření.

Zpracování daňového přiznání daňovým poradcem s sebou nese i celou řadu dalších výhod:

 • kancelář je znalá nejen všech účetních předpisů, metod a postupů, ale také daňových souvislostí,
 • kancelář je skutečným profesionálem a expertem na daňovou a účetní oblast,
 • kancelář je vázána mlčenlivostí plynoucí ze zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a KDP ČR, je tedy důvěryhodnou osobou a partnerem pro podnikatele. Mlčenlivost daňové kanceláře je garantována zákonem a je obdobou lékařského nebo advokátního tajemství. Vztah mezi klientem a daňovou kanceláří může být tedy založen na skutečné důvěře,
 • kancelář zajišťuje relevantní poradenství a daňové plánování,
 • daňový poradce se orientuje v trestněprávních záležitostech, rizicích hospodářské trestné činnosti a vede klienty k dodržování zákona.

Garantujeme naprostou mlčenlivost o zjištěných informacích, k níž jsme dokonce vázání zákonem a to ve větší míře, než např. členové České advokátní komory.

Vztahy s klienty máme založeny na dlouhodobé vzájemné důvěře.

Jsme dobrovolně přihlášeni k Etickému kodexu, který považujeme za nedílnou součást pravidel pro výkon daňového poradce.

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.