Šipka

0 % ... tolik energie můžete věnovat svému podnikání, když se zabýváte jen věcmi, na které jste odborník.

Logo
Logo
Logo
Logo

O nás

ROVNÍTKO = Rovnováha mezi povinností a přáním
Logo naší společnosti, sestavené ze dvou znaků „rovná se“, vyjadřuje naši snahu o dosažení rovnováhy mezi povinnostmi podnikatele v rámci platné legislativy a jeho přáním, resp. představami, o řízení podnikatelských aktivit.

Naše hlavní myšlenka „…nejen účetnictví“ vychází ze základního obsahu námi poskytovaných služeb v oblasti vedení účetnictvízpracování mezd a daňového poradenství. Současně však posouvá filosofii naší firmy rozšířením portfolia služeb, kdy jsme již dávno překročili rámec podpory našich klientů daleko za jen „běžné“ zpracování účetnictví.

Společnost SLUTO poskytuje služby vedení účetnictví a zpracování mezd od roku 2000. Navázala na sdružení fyzických osob, které působilo v uvedených oblastech služeb již od roku 1992. Až sem sahá počátek praxe vedoucích pracovníků.
Od roku 2011 je společnost SLUTO evidována u Komory daňových poradců České republiky a poskytuje tedy plnohodnotné služby daňového poradce prostřednictvím všech svých pracovníků.

Ing. Tomáš Slavík v podcastu Pro(fi) účetní

Naši lidé

Naše společnost má v současné době přes 50 zaměstnanců. Zde jsou uvedeni vedoucí pracovníci jednotlivých týmů.

Ing. Tomáš Slavík
Jednatel, daňový poradce
„...uvědomuji si, že více než kdy jindy je v dnešní době plné změn potřeba vyšetřit čas na osobní život. Proto věnuji mnoho ze svých zkušeností a sil efektivnímu nastavování naší společnosti tak, aby i naši klienti mohli energii věnovanou výkonu své profese zúročit pro osobní pohodu.“
Vysoké učení technické v Brně, fakulta podnikatelská, obor daňové poradenství, podnikové finance a obchod
Fotka
QR kód
Ing. Jitka Schlagmannová
Jednatelka
„...spokojenost klienta je pro mě na prvním místě. Vždy se snažím pochopit jeho přání a potřeby z hlediska podnikatelského a být mu oporou v komplikovaném světě daní a účetnictví.“
Vysoké učení technické v Brně, fakulta podnikatelská, obor daňové poradenství, podnikové finance a obchod
Fotka
QR kód
Ing. Michal Malásek
výkonný ředitel
„...zabezpečení individuálního přístupu ke klientovi a budování dobrých vztahů založených na vzájemné důvěře považuji za významný atribut úspěšné spolupráce v rovině porozumění a při převzetí administrativní zátěže kladené na podnikatele se snažím jeho konkrétní a specifické potřeby vidět v širších souvislostech. Zprostředkování a zajištění efektivního využití technologického a informačního potenciálu prostřednictvím celého našeho týmu pak vede k flexibilnímu řešení potřeb klienta, kdy se tímto pružným přístupem stáváme podstatným partnerem podnikatele, který je vždy o krok napřed, nejen ve vztahu s konkurencí, ale i před státní správou, kde aktivně hájím zájmy klienta.“
Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, obor Účetnictví a daně, specializace: zdaňování a auditing
Fotka
QR kód
Ing. Pavel Novák
vedoucí účetního týmu
„...snažím se klientům objasňovat spleť zákonů a jejich neustálých novelizací tak, aby si dokázali řídit a plánovat své podnikatelské aktivity. A mnohdy nezůstane jen u teorie, ale své zkušenosti přenáším i do praktického vedení kolektivu účetních.“
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, obor ekonomika podnikání v obchodě a službách
Fotka
QR kód
Ing. Miloš Chmel, MSc.
vedoucí účetního týmu, daňový poradce
„...vedení účetnictví vyžaduje dokonalou znalost neustále se měnících zákonů, týmovou práci a aktuální informace o podnikatelském prostředí. Náš tým dokáže porozumět potřebám klientů, navrhnout řešení odpovídající jejich potřebám a poskytnout veškeré potřebné informace a výstupy v daných termínech a vysoké kvalitě. Přispívají k tomu dlouhodobé zkušenosti nejen v oblasti daňového poradenství a vedení účetnictví, ale i v oblasti ekonomiky a strategického řízení společností všech typů.“
Vysoké učení technické v Brně, obor elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Fotka
QR kód
Bc. Petr Fiala
vedoucí účetního týmu
„… každý z našich klientů potřebuje najít na druhé straně stolu partnera, který vyvine maximum úsilí vyslechnout, porozumět a najít co nejefektivnější řešení šité jeho podnikatelským potřebám na míru. Při každodenním kontaktu s našimi zákazníky se řídíme s mými kolegy těmito axiomy a věřím, že je díky tomuto přístupu v našem portfoliu spousta spokojených klientů.“
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fotka
QR kód
Bc. Iva Růžičková
vedoucí mzdového týmu
„...teoretické znalosti jsou nezbytné pro výkon našeho povolání, ale 16 roků osobní praxe a zkušeností je jistě zárukou, že celý mnou vedený tým dokáže být především praktickou oporou klienta při dlouhodobé spolupráci.“
AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká škola, obor Finance a daně, Organizace a řízení malých a středních firem
Fotka
QR kód
Ing. Michael Klusák
vedoucí účetního týmu
"...profesionální podpora klientů nejen v oblasti účetnictví a daní je naše každodenní práce, která mě a můj tým naplňuje. Za dobře odvedenou prací je spokojený klient, který vždy ví, na koho se může obrátit a spolehnout."
Česká zemědělská univerzita v Praze, obor podnikání a administrativa
Fotka
QR kód

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.