Šipka

Roční uzávěrka

Účetní uzávěrka je soubor prací spojen s uzavíráním jednotlivých účtů používaných v účetnictví, vykonávaných kvalifikovanou účetní. V průběhu roční účetní uzávěrky je zjištěn konečný stav majetku, závazků a kapitálu k rozvahovému dni účetní jednotky vedoucí účetnictví. Takto provedená kompletní inventarizace je zcela zásadní pro sestavení účetní závěrky. K rozvahovému dni, nejčastěji k poslednímu dni v kalendářním roce, je nezbytné, aby konečně zůstatky v účetnictví zobrazovaly stav majetku, zdrojů a výsledek hospodaření ve správné výši.

Během účetní uzávěrky jsou doúčtovány veškeré účetní případy vzniklé k poslednímu dni účetního období, je vypočten a zaúčtován hospodářský výsledek ve formě zisku, nebo ztráty. Při zisku dochází následně ke stanovení daně z příjmů včetně následného zaúčtování této daně. Finálním úkonem je uzavření všech účetních knih.

Před samotným uzavřením účetních knih je zkontrolováno:

 • zaúčtování všech účetních případů,
 • odpovídající výše zůstatků na bankovních účtech a v pokladně,
 • zaúčtování všech závazků,
 • zaúčtování veškerého majetku, zásob a pohledávek,
 • zaúčtování veškerých daňových povinností,
 • zaúčtování veškerých změn základního kapitálu,
 • zaúčtování hospodářského výsledku,
 • ověření bilance aktiv a pasiv.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.