Šipka

Odchod Velké Británie z EU, „tvrdý Brexit bez dohody“, jak by se měl podnikatel nejlépe připravit

2. 1. 2020

Vzhledem k tomu, že odchod Velké Británie z EU je stále odkládán a nikdo neví, jak nakonec dopadne, mají české firmy dostatek času, aby se připravily na případný odchod bez jakékoliv dohody. Zejména by měly být na pozoru ti, kteří obchodují se zbožím.

Nebude-li sjednáno žádné přechodné období, během kterého by se obchod se zbožím mezi Velkou Británií a členskými zeměmi EU považoval za pohyb zboží v rámci vnitřního trhu EU, bez jakýchkoliv celních bariér, stane se Británie třetí zemí. 

Zboží bude z Velké Británie dováženo nebo naopak vyváženo z členského státu EU do Velké Británie. Dovoz a vývoz bude podléhat celnímu řízení. Pro řadu českých podnikatelů bude najednou vše nové, protože do nynějška měly pouze zkušenosti s intrakomunitárním obchodováním v rámci EU.

Čeští podnikatelé se budou muset nově zaregistrovat u celních orgánů, aby jim bylo přiděleno tzv. EROI číslo. Tato kombinace čísel souží jako jedinečný identifikační prvek při komunikaci s celními orgány všech členských států EU. Registraci provede český podnikatelský subjekt na jakémkoliv celním úřadu bez ohledu na místní příslušnost dle sídla. Více informací zde.  

Krom čísla EROI musí podnikatel, pokud chce, aby jeho obchody probíhaly hladce, znát správné zařazení zboží do celního sazebníku. Musí znát kód nomenklatury. Je potřeba mít také předem zjištěno, zda-li dovoz či vývoz daného zboží nepodléhá dalším pravidlům. Je také možnost, aby si subjekt zažádal u celního úřadu, že chce svá celní prohlášení podávat elektronicky. 

V neposlední řadě je zde také oblast daně z přidané hodnoty. Je třeba si uvědomit, že pokud Velká Británie odejde z EU bez jakékoliv dohody, nebude se z hlediska DPH jedna o pořízení nebo dodání zboží v rámci EU ale bude třeba tento pohyb vykazovat jako dovoz nebo vývoz zboží do třetích zemí. Toto si vyžádá změnu nastavení účetního či ekonomického systému. Zákon o DPH pak stanovuje přesná pravidla pro určení základu daně. Na pozoru by měli být také ti, kteří používají při obchodování s Velkou Británií konsignačních skladů nebo třístranného obchodu.  

Obchodujete s Velkou Británií a nevíte si rady, co dál? Neváhejte nás kontaktovat.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.