Šipka

Od 2024 se změní daňové osvobození nepeněžitých benefitů

2. 11. 2023

Vládní konsolidační balíček by měl od nového roku zrušit některé slevy na dani z příjmů fyzických osob, ale také omezí daňové osvobození nepeněžních benefitů, které poskytují zaměstnavatelé svým zaměstnancům.

Co se by se tedy mělo od roku 2024 změnit v oblasti zdaňování benefitů?

Zásadní změna je, že od daně budou osvobozeny nepeněžité benefity do limitu poloviny průměrné mzdy. Tento limit bude platit souhrnně pro všechny benefity. Další výrazná změna je zrušení osvobození nadlimitních stravenek, které mohou být na rozdíl o stranvenkového paušálu poskytovány bez limitu, tedy mohou být i několik tisíc denně.

Vraťme se zpět k nepeněžním benefitům. Dnes jsou bez omezení od daně osvobozeny ty benefity, které definuje zákon o dani z příjmů v § 6 odst. 9 písm. d):

 • nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů,
 • pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis a použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení; při poskytnutí rekreace a zájezdu je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za zdaňovací období,
 • použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení,
 • příspěvek na kulturní nebo sportovní akce,
 • příspěvek na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy.

Právě na tyto benefity by měly na základě konsolidačního balíčku být osvobozeny pouze do výše poloviny průměrné mzdy. Aktuálně je tato hodnota na 20 162 Kč ročně. Tento limit se bude posuzovat pro každého zaměstnavatele samostatně. 

Pokud budou nepeněžité benefity na straně zaměstnance osvobozeny, platí že pro zaměstnavatele budou daňově neúčinným nákladem. Na druhou stranu, pokud nebude u zaměstnance poskytnutý benefit od daně osvobozen z důvodu překročení limitu, pak na straně zaměstnavatele se bude jednat o daňově účinný náklad.

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.