Šipka

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Odesláním formuláře udělujete souhlas společnosti SLUTO s.r.o., sídlem Týnská 1053/21, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 25595318, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 216101 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • IP adresa
 • další údaje, které nám sdělíte vyplněním formuláře

2. Vámi poskytnuté údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu či vyplnění formuláře na našich stránkách:

 • z důvodu plnění smlouvy za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů, jakož i plnění zákonných povinností správce,
 • na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ukládání Vašich obchodních preferencí, zasílání newsletterů a obchodních sdělení a nabízení našich služeb; nabídku můžete dostávat elektronicky (zejména e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky), klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců SLUTO s.r.o. Dále Vaše údaje používáme za účelem zlepšování a vývoje našich služeb, tedy z důvodu našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje zpracováváme i za účelem vypracování kalkulace účetních služeb dle Vašich požadavků. Tyto údaje budou námi zpracovány po dobu 3 let.

3. Správce shromažďuje na svých webových stránkách soubory cookies. Více zde.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti SLUTO s.r.o. uvedené na webových stránkách www.vedeni-ucetnictvi.cz. Právo na výmaz osobních údajů se však neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti správce nebo určení, výkon či obhajobu jeho právních nároků.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i jiní zpracovatelé – poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost SLUTO s.r.o. nevyužívá.

6. Podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.