Šipka

Výpočet čisté mzdy a zálohy na daň

11. 5. 2017

Je více způsobů uzavření pracovního poměru a od toho se odvíjí i více možností zdanění a výpočtu čisté mzdy. Tento článek se zabývá klasickým, takzvaným řádným pracovním poměrem. A následně také zdaněním příjmů z takového poměru.

Prvním krokem je určení čisté mzdy. Přesně bychom tuto částku mohli definovat jako množství peněž, které zaměstnanec dostane od zaměstnavatele za odvedenou práci. Při výpočtu se vychází z hrubé mzdy. Ta náleží zaměstnanci za práci odvedenou v předchozím měsíci a její výše je povinně stanovena už v pracovní smlouvě. Na základě tohoto čísla se vypočítá superhrubá mzda. To je součet hrubé mzdy se zdravotním a sociálním pojištěním, které odvádí zaměstnavatel. Čistá mzda se spočítá tak, že od hrubé mzdy se odečtou finanční úlevy, záloha, daňové zvýhodnění, slevy na dani a také sociální a zdravotní pojištění, které si platí pracovník ze své hrubé mzdy.

Danění příjmů

Příjmy z pracovního poměru se musí danit. Přímo na stránkách Finanční správy najdete, že „Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.“ V účetní terminologii se tomu říká příjem fyzických osob ze závislé činnosti. Za zaměstnance během roku odvádí zaměstnavatel zálohu na dani z příjmu. Daňová povinnost se následně vyřídí poměrně jednoduše a jednorázově během roku, formou zúčtování. Zaměstnanci, kteří během roku nevystřídají zaměstnavatele tak nemusí mít po podepsání prohlášení k dani a žádosti o provedení ročního zúčtování už žádné starosti.

Shrnutí:

Kdo: Zaměstnanec se smlouvou o řádném pracovním poměru, který je řádným daňovým poplatníkem
Kdy: V roce 2017 je první čtvrtletní záloha splatná do středy 15. března a daň splatná do 3. dubna. Případně do čtvrtka 15. června 2017 první pololetní záloha a do pondělí 3. července 2017 pak platba daně.
Kolik: základ, ze kterého se daň vypočítává, se rovná čistému příjmu zaměstnance.

Další informace o výpočtu čisté mzdy a zálohy na daň.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.