Šipka

Vrácení DPH

11. 5. 2017

Někteří plátci DPH mají špatné zkušenosti, pokud měli nárok na vrácení DPH z důvodu nadměrného odpočtu. Správce daně namísto toho, aby přeplatek daně neboli „vratku“ vrátil do 30 dnů od přiznání daně, často zvolí vytýkací řízení nebo daňovou kontrolu subjektu. Tím se prodlouží doba, kdy mohl plátce daně dostat peníze zpět. Lhůta pro vrácení DPH začne běžet až po skončení vytýkacího řízení nebo daňové kontroly, pokud vše dopadlo dobře a správce daně nezjistil žádné pochybení.

Správce daně má povinnost vrátit nadměrný odpočet nebo přeplatek daně do 30 dnů od jeho vyměření, případně od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání, pokud je tento přeplatek větší než 100 korun. Pokud je nižší, musí o jeho vrácení plátce daně sám požádat. Ještě předtím než správce daně pošle přeplatek, zkoumá, zda daňový subjekt nemá starší nedoplatky DPH nebo jiných daní. Vrácení DPH se potom může výrazně změnit. Pokud zjistí nedoplatky, započte je s přeplatkem a subjektu vrátí jen rozdíl.

Firma či fyzická soba pak na svém účtu zjistí, že vrácení přeplatku je nižší než očekávala. Je proto žádoucí, aby podnikatelé sledovali, jakou částku jim správce daně v rámci vrácení DPH poslal, a v případě, že částka neodpovídá požadavkům nadměrnému odpočtu, požádat ho, kam částku poslal, nebo který starší dluh započetl. Pro lepší kontrolu vrácení DPH a dalších pohybů na daňovém účtu, je vhodné mít daňovou informační schránku.

Daňová informační schránka umožňuje kontrolovat pohyby u jednotlivých daní, zda už byl nadměrný odpočet vyměřen a čeká jen na vrácení DPH. Schránka dále obsahuje také přehled písemností mezi podnikatelem a správcem daně a také daňový kalendář s přehledem daňových povinností. Podnikatelům, kteří mají datové schránky, byla od dubna 2014 zřízena datová informační schránka automaticky. Kdo datovou schránku nemá, musí o zřízení datové informační schránky elektronicky požádat.

Vrácení DPH se týká také „vratek“ za zboží a služby, které podnikatelé pořídili z jiného členského státu, který uplatňuje DPH. Mohou o vrácení DPH požádat pouze elektronicky na Daňovém portálu Finanční správy ČR. O vrácení DPH může žádat plátce, který má sídlo či provozovnu v tuzemsku a pro vrácení daně neměl sídlo ani provozovnu v jiné členské zemi. Podnikatel však musí mít elektronický podpis a oprávnění přístupu do aplikace, o které musí sám požádat. Lhůta pro podání žádosti je vždy 30. září následujícího roku po datu vystavení daňového dokladu. V průběhu aktuálního roku lze žádosti podat vždy po skončení kalendářního čtvrtletí nebo pololetí.

Vrácení DPH se však netýká jakékoli částky. Minimální částka, o kterou může český daňový subjekt požádat, je 400 euro, pokud se vrácení týká období kratšího než jeden rok, minimálně to však musí být 3 měsíce. Pokud plátce žádá o vrácení DPH za celý rok, minimální částka je 50 euro.

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.