Šipka

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

13. 12. 2021

Poplatní má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící ve společně hospodařící domácnosti ve výši:

 • 15 204 Kč ročně na jedno dítě,

 • 22 320 Kč ročně na druhé dítě,

 • 27 840 Kč rodně na třetí a každé další dítě.

Pokud je dítěti přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se daňové zvýhodnění na dvojnásobek.

Za vyživované dítě poplatníka se považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je

 1. nezletilým dítětem,

 2. zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže mu není přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a

 3. soustavně se připravuje na budoucí povolání (studuje),

 4. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo

 5. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě je možné čerpat ve 3 formách:

 1. Formou slevy na dani, když je vypočtená daň vyšší než uplatňované daňové zvýhodnění.

 2. Formou daňového bonusu, jestliže vypočtená daň je nulová, pak se celé daňové zvýhodnění stává daňovým bonusem.

 3. Formou slevy a daňového bonusu současně v případech, kdy vypočtená daň je nižší než daňové zvýhodnění. Do výše daně je daňové zvýhodnění slevou a zbytek je pak daňový bonus.

Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může daňové zvýhodnění uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich. Druhý z nich je povinen dodat potvrzení jeho zaměstnavatele, ve kterém plátce uvede, na které dítě druhý z poplatníku uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši.

Nárok na daňové zvýhodnění vzniká už za měsíc, ve kterém se dítě narodilo nebo ve kterém začíná soustavná příprava na budoucí povolání nebo ve kterém bylo osvojeno či převzato do péče.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.