Šipka

Zaplacené úroky z úvěru – odčitatelná položka od základu daně z příjmů FO

13. 12. 2021

Poplatník má možnost si snížit základ daně o částku úroků zaplacených za zdaňovací období z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru, který byl sjednán za účelem financování bytových potřeb svých, druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou z manželů. Pokud se bytová potřeba současně používá i pro účely samostatně výdělečné činnosti nebo nájmu, může si poplatník odečíst úroky po dobu užívání bytové potřeby i k těmto účelům pouze v poměrné výši. Úhrnně lze maximálně odečíst 150 000 Kč ze všech úvěrů společně hospodařící domácnosti. Pokud jsou úroky placeny jen po část roku, nesmí uplatňovaná částka překročit 1/12 maximální částky za každý měsíc placení úroků. Pokud je smlouvy o úvěru na financování bytové potřeby účastno více zletilých osob, odpočet úroků můžu provést buď jeden z účastníků nebo každý z nich rovným dílem.

Bytovou potřebou se rozumí:

 • výstavba bytového domu, rodinného domu či jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,

 • úplatné nabytí pozemku za předpokladu, že výstavba bude zahájena do 4 let od okamžiku nabytí pozemku, nebo

 • úplatné nabytí bytového domu, rodinného domu nebo rozestavené stavby bytového nebo rodinného domu.

Pokud je předmětem bytové potřeby koupě pozemku a není splněna podmínka zahájení výstavby do 4 let od okamžiku nabytí, musí poplatník dodanit částky, o které byl v předchozích 4 letech snížen základ daně o zaplacené úroky z úvěru.

Poskytovatel úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru vystavuje poplatníkovi potvrzení o výši zaplacených úroků. Toto potvrzení se v případě uplatnění úroků jako nezdanitelné části základu daně stává přílohou daňového přiznání. Správce daně vyžaduje rovněž smlouvu o úvěru ze stavebního spoření nebo o hypotečním úvěru.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.