Šipka

Zaplacené příspěvky na penzijní pojištění – odčitatelná položka od základu daně z příjmů FO

13. 12. 2021

Poplatník si může snížit základ daně až o 24 000 Kč za příspěvky zaplacené na jeho:

 • penzijní připojištění se stáním příspěvkem dle smlouvy mezi poplatníkem a penzijní společností; základ daně si lze snížit o částku, která se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých měsících roku přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek,

 • penzijní pojištění dle smlouvy o penzijním pojištění mezi poplatníkem a penzijní společností; smlouvy musí být sjednána minimálně na 60 měsíců a současně výplata plnění může být nejdříve v roce, kdy poplatník dosáhne 60 let; částka se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem za zdaňovací období,

 • doplňkové penzijní spoření dle smlouvy mezi poplatníkem a penzijní společností; částka, kterou lze odečíst, se rovná úhrnu částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých měsících roku přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek.

Pokud poplatníkovi jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření zaniklo bez nároku na penzi, jednorázové vyrovnání nebo jednorázové plnění z penzijního pojištění a poplatníkovi bylo vyplaceno odbytné nebo jiné plnění související se zánikem penzijního pojištění, zaniká mu zpětně v posledních 10 letech nárok na odčitatelnou položku. V kalendářním roce zániku smlouvy tak musí dodanit částku, o kterou si za posledních 10 let snížil základ daně z důvodu úhrady příspěvku na penzijní pojištění.

Poplatník prokazuje nárok na odčitatelnou položku ze základu daně potvrzením penzijní společnosti o zaplaceném pojistném. Toto potvrzení je přílohou daňového přiznání.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.