Šipka

Sleva na dani z příjmů fyzických osob za vyživovaného manžela/manželku

13. 12. 2021

Poplatník daně z příjmů fyzických osob může uplatnit i slevu na manžela, a to v maximální výši 24 840 Kč za zdaňovací období, pokud spolu manželé žijí ve společně hospodařící domácnosti a příjem manžela za zdaňovací období nepřesahuje 68 000 Kč. Pokud je manželovi přiznán navíc průkaz ZTP/P, částka slevy se zvyšuje na dvojnásobek, tedy na 49 680 Kč.

Sleva může být uplatněna pouze v tom měsíci, na jehož počátku jsou splněny podmínky snížení. Poplatník nárok na slevu na dani prokazuje čestným prohlášením druhého z manželů o tom, že jeho roční příjmy nepřesahují 68 000 Kč.

Do limitu příjmů 68 000 Kč za rok se nezapočítávají dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, dávky osobám se zdravotním postižením, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách. Peněžitá pomoc v mateřství se do příjmů započítává, rodičovský příspěvek ne.

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.