Šipka

Silniční daň

11. 5. 2017

Silniční daň je jednou ze souboru majetkových daní, kterou je povinován každý podnikající občan, který při výkonu svého podnikání využívá motorové vozidlo – jak osobní, tak nákladní. Platí ji ta osoba, která je v technickém průkazu uvedena jako majitel stroje. Pokud zaměstnavatel používá k podnikání soukromé auto zaměstnance, je povinen tuto daň zaplatit také. Tento finanční příjem do státní pokladny je využíván k opravě stávajících a budování nových cest a silnic. V procentuálním vyjádření však tvoří přibližně jen jedno procento příjmu rozpočtu státu. Některá vozidla, jako například vozy policie, hasičů a záchranné služby, diplomatické vozy a vozy linkové vnitrostátní dopravy jsou od daně osvobozena.

Cena za stará vozidla

Novější vozy se v případě silniční daně vyplatí, jsou totiž ekologičtější a jejich majitelé tak mohou očekávat na dani slevu. Tři roky od první registrace je to o 48 procent, další tři roky o 40 a po dalších třech letech stále ještě 25 procent. O 25 % vyšší daň platí staré vozy registrované do konce roku 1989. Také platí přímá úměra, čím větší objem motoru, tím vyšší daň. U nákladních vozidel musíte při výpočtu daně brát v potaz počet náprav, hmotnost a další položky. Přiznání k silniční dani se musí podat nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období, tedy předcházejícího roku. Platba probíhá ve čtyřech zálohách vždy k 15. dni každého čtvrtého měsíce, tedy v dubnu, červenci, říjnu a prosinci. Případné nedoplatky se vyrovnávají v dalším daňovém přiznání.

Shrnutí:

Kdo: podnikatelé využívající motorové vozidlo
Kdy: do 31. ledna po uplynulém zdaňovacím období
Kolik: záleží na stáří a ekologické stopě vozidla

Další informace o silniční dani.

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.