Šipka

Registrace k DPH

11. 5. 2017

Plátce DPH je jak právnická osoba, tak fyzická osoba za určitých podmínek. Povinnost platit daň z přidané hodnoty musí každý podnikatel, jehož obrat za 12 nebo i méně po sobě následujících kalendářních měsíců překročil částku jeden milion korun. Podnikatel se plátcem DPH stává od začátku 2. měsíce po měsíci, v němž milionový obrat překročil. Součástí této povinnosti je registrace k DPH, kterou musí podnikatel provést do 15 dní po skončení měsíce, v němž stanovený obrat překročil.

Do obratu se počítají všechny úplaty za dodané zboží a služby v tuzemsku. Podnikatel musí započítat do obratu všechny transakce, přitom rozhodující je den, kdy se transakce uskutečnila, ne kdy dostal zaplaceno. Do obratu přitom náležejí všechny obchody, které se uskutečnily, přestože byly například zaplaceny později nebo vůbec ne. Do stanoveného obratu se nezapočítává úplata z prodeje dlouhodobého majetku, ani plnění v tuzemsku osobám povinným k DPH se sídlem mimo ČR, pokud jde o služby v rámci informačních technologií.

Plátcem DPH, která zahrnuje i povinnost registrace k DPH, se povinně stává podnikatel, který je členem sdružení, jehož některý člen je plátcem DPH, dále ten, kdo nabyl majetek v privatizaci nebo prodejem podniku. Plátcem DPH je i podnikatel, jenž pokračuje v podnikání po zemřelé osobě, která byla plátcem DPH. Zaplatit DPH musí i takzvaná identifikovaná osoba, která není plátcem DPH, ale koupila zboží v částce nad 326 tisíc korun z jiného státu EU nebo přijala službu od osoby, která nemá sídlo v tuzemsku, ale kdekoli na světě, nebo poskytla službu firmě v jiném členském státě EU. Z těchto důvodů má i identifikovaná osoba povinnost registrace k DPH.

Plátci daně se mohou stát podnikatelé, kteří nesplňují výše uvedená kritéria, ale k dani se přihlásili dobrovolně. Dobrovolná registrace k DPH je výhodná v případě, že obchodujete většinou se subjekty, které jsou plátci DPH. Dobrovolnou registraci k DPH však musí schválit finanční úřad, který každý rok zpřísňuje podmínky. Generální finanční ředitelství to zdůvodňuje tím, že je obava ze zneužití systému DPH, což v konečném důsledku vede ke snížení výběru DPH. Pokud opravdu usilujete o dobrovolnou registraci k DPH, obrňte se trpělivostí při vyplňování přihlášky.

Plátci daně, kteří mají povinnou či dobrovolnou registraci k DPH, odvádějí DPH buď čtvrtletně, nebo měsíčně. Podnikatelé, kteří splnili podmínky registrace k DPH do roku 2012, mají čtvrtletní zdaňovací období. Od roku 2013 pro nové plátce DPH je vždy měsíční zdaňovací období. Pokud chtějí odvádět daň čtvrtletně, mohou o to finanční úřad požádat, ale až od třetího roku od registrace a pouze pokud v uplynulých 12 kalendářních měsících neměli obrat větší než 10 milionů korun a nejsou evidováni jako nespolehliví plátci DPH.

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.