Šipka

Ověření plátce DPH

11. 5. 2017

Plátce nemá jen povinnost přiznávat a platit daň z přidané hodnoty, ale zákon mu také uložil povinnost starat se o ověření plátce DPH. Pokud si tedy plátce DPH neověří obchodního partnera, zda je spolehlivým plátcem DPH, může se mu stát, že za něho odpovědnost převezme a v krajním případě za něho DPH zaplatí. Pravidla pro placení této daně se již několik let zpřísňují a „černá listina“ nespolehlivých plátců se rozšiřuje.

Nespohlivého plátce DPH určuje správce daně. Jestliže zjistí, že plátce DPH porušil stanovená pravidla, ve správním řízení rozhodne o tom, že jde o nespolehlivého plátce a jeho obchodní jméno a registrační údaje zveřejní v databázi, která je dálkově přístupná. Obchodní firma, která byla označena za nespolehlivého plátce DPH, může požádat o zrušení tohoto označení, ale až za jeden rok od původního rozhodnutí. Ověření plátce DPH je pro firmu velmi důležité, protože má možnost výběru, zda s ním dále obchodovat nebo styk přerušit.

Ověření plátce DPH se praktikuje v registru plátců DPH. Nestačí si jen ověřit, zda u firmy není uvedeno označení nespolehlivý plátce DPH, ale také zda účet, na který bude platit, je řádně registrován. Pokud firma zaplatí na účet, který není registrován, bude ručit za jeho odvod DPH. Ručitelem se plátce DPH stává i tehdy, pokud za zboží či činnosti zaplatil na účet vedený v bance jiného státu, i kdyby byl registrován či neregistrován v registru plátců DPH. Když od něho podnikatel kupuje pohonné hmoty, je třeba si ověřit, zda je v registru plátců DPH označen za distributora pohonných hmot. Pokud není, ručí za jeho odvedení DPH.

Plátce daně je povinen podle zákona informovat správce daně o svých účtech určených ke zveřejnění. K tomu slouží přihláška k registraci, kde je nutné uvést všechna čísla účtů určených k hospodářské činnosti a také vyznačit, které účty jsou určeny ke zveřejnění. Pokud plátce dně tuto povinnost nesplní, správce daně zveřejní všechny jeho účtu, které zjistí. Toto opatření by podle vlády a zákonodárců mělo výrazně omezit daňové úniky nebo obchody za neobvyklé ceny a současně zlepšit výběr daní. Tento institut ručení je v zákoně už od roku 2011, v roce 2012 se ručení rozšířilo o platby na zahraniční účty a od roku 2013 přibyly další případy ručení.

K ověření plátce DPH je třeba znát jeho identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ) nebo název obchodní firmy. Základní databází plátců DPH je centrální registr plátců DPH, který vede ministerstvo financí. Pro vyhledávání je však nutné znát DIČ. Pokud ho neznáme, máme několik možností ověření plátce DPH. Jednou z nich je systém ARES neboli administrativní registr ekonomických subjektů. Právnické osoby se v tomto systému vyhledávají podle obchodního názvu firmy nebo podle IČ. Fyzické osoby se hledají podle jména živnostníka. Pro ověření plátce DPH v rámci Evropské unie slouží systém VIES. K hledání obchodní firmy je však nutné znát její DIČ.

Pro ověření plátce DPH někdy musíme pátrat v dalších databázích. Ale DIČ se dá zjistit z faktury nebo podle systému, jímž je přidělován právnickým a fyzickým osobám. U právnických osob je DIČ shodné s číslem IČ, jen na začátku je zkratka ČR, tedy CZ. U fyzických osob je zpravidla DIČ tvořeno písmeny CZ a rodným číslem bez lomítka. Dalším způsobem zjištění údajů je webová stránka www.justice.cz.

Ověření plátce DPH je jedna věc, ale kdo se vlastně dostane na „černou listinu“ ministerstva financí? Do roku 2014 to byly především firmy, které měly dluh na DPH 10 milionů korun, nyní stačí mít jen půlmilionový nedoplatek. Za nespolehlivé plátce DPH však mohou být označeny i firmy, které dlouhodobě nereagují na výzvy finančního úřadu, v žádosti o registraci uvedli nepravdivé, nebo jen neúplné údaje. Mohou to pocítit firmy, které sídlí na hromadných adresách.

Správce daně dal možnost bránit se vůči nespolehlivým firmám, které plátce DPH zjistí při ověřování plátce DPH. V případě, že firma uzavřela obchodní smlouvu s někým, u něhož později v centrálním registru plátců DPH zjistila označení nespolehlivého plátce, je to důvod k rozvázání smlouvy. Dnes už existují další možnosti ověřování plátce DPH, například pomocí mobilní aplikace. Prověřit obchodního partnera tak lze i při sjednávání smlouvy přímo v terénu.

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.