Šipka

Koeficient DPH

11. 5. 2017

Při výpočtu DPH pozor na správný koeficient

Posteskla si jedna účetní, že kvůli změnám v DPH, s nimiž přicházejí poslanci prakticky každý rok, si připadá jako studentka, která se musí pořád učit něčemu novému. Změny DPH ovlivňují nejen účetní programy, které se musí přizpůsobovat názvům daní nejen v Česku ale i v ostatních státech Evropské unie, ale měnícím se sazbám, přesunu zboží a označování daňových dokladů. Změny si vynucují i školení účetních, kteří musí zapracovat tyto změny do svých pracovních postupů, například zařazení činnosti z hlediska DPH i jak správně použít koeficient DPH.

Správný účetní musí znát přesně předmět DPH, tedy zda jde o dodání zboží, služby nebo pořízení zboží osobou povinnou k dani či pořízení dopravního prostředku osobou nepovinnou k dani v tuzemsku či v jiném členském státě Evropské unie. Musí umět správně rozlišit ekonomickou činnost od neekonomické činnosti, jíž se firma také zabývá. Musí být jasné, zda jde o zdanitelnou činnost či osvobozenou od daně s nárokem na odpočet či bez nároku na odpočet.

Preciznost účetního spočívá ve správném výpočtu DPH, i jaký koeficient DPH použije. Nejde jen o to, že novela zákona o DPH stanovila pro Českou republiku tři nové sazby DPH – základní, první sníženou a druhou sníženou, ale sazby DPH se také mění ve členských státech Evropské unie. Koeficient DPH se mění při výpočtu DPH s použitím základu daně nebo podle výpočtu DPH z celkové ceny, tedy včetně DPH.

Při výpočtu DPH s použitím základu daně, tedy „zdola nahoru“ je nutné správně zjistit základ daně. Podle zákona je základem daně vše, co plátce daně jako úplatu obdržel nebo má obdržet za uskutečněné zdanitelné plnění bez daně ale včetně spotřební daně. Základ daně mj. zahrnuje jiné daně, poplatky či jiná peněžitá plnění, dotace k ceně či vedlejší výdaje. Do základu daně také náleží cenu materiálu, který má přímý vztah k poskytnuté službě, také konstrukce, materiál i zařízení, pokud jde o poskytnutí stavebních a montážních prací. Při výpočtu „zdola nahoru“ se pak násobí základ daně a příslušný koeficient sazby DPH.

Při výpočtu DPH z celkové ceny, tedy „shora dolů“, se nejprve vypočítá koeficient DPH pro příslušnou sazbu DPH. Stejným způsobem se počítá také DPH z ceny, za kterou by bylo možné si podobné zboží pořídit ke dni zdanitelného plnění. Koeficient DPH pro účely výpočtu z celkové částky je podíl čitatele, kde je příslušná sazba DPH, tedy číslo 21, 15 nebo 10, a jmenovatele, kde je součet čísla 100 a sazby daně. Výsledný koeficient DPH se pak vynásobí cenou včetně daně. Výsledné číslo je daň z přidané hodnoty.

Nicméně při použití výpočtu částky daně tímto způsobem dochází díky zaokrouhlení koeficientu na 4 desetinná místa u hodnot plnění v řádu desíticích korun k již významným rozdílům ve vypočtené dani oproti způsobu výpočtu procentní částkou ze základu pro DPH.

Při hodnotách plnění v řádech milionů jsou již rozdíly tak velké, že občas vyvolají pochybnosti správce daně o správném výpočtu daně a to jak v souhrnném řádku na daňovém přiznání, tak především nově u konkrétního dokladu uvedeného v kontrolním hlášení.

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.