Šipka

Jaké povinnosti mají plátci DPH

11. 5. 2017

Daň z přidané hodnoty neboli zkráceně DPH představuje daň z rozdílu vstupů a výstupů, což lze chápat jako hrubou marži. Tento rozdíl je hodnota, kterou příjemce produktu či zboží k ceně přidá vlastním přičiněním, tedy „přidaná“ hodnota. Ale protože produkt je u vstupu už zatížen daní, pro podnikatele představuje DPH rozdíl mezí vstupní daní a výstupní daní z přidané hodnoty. DPH je jedním z nejdůležitějších daňových příjmů státního rozpočtu, protože ji platí všichni při nákupu zboží. Za určitých podmínek si odběratel může požádat o vrácení toto daně. Plátci DPH tak představují pro stát velmi důležitou skupinu, protože se tato daň navíc dobře vymáhá.

Plátci DPH jsou podnikatelské subjekty – právnické či fyzické osoby, kteří jsou registrováni jako plátci DPH. V České republice se musí povinně registrovat subjekt, jehož obrat za 12 po sobě následujících měsíců přesáhl částku jeden milion korun, dále každý podnikatel, který poskytne či přijme službu od subjektů, jež jsou registrováni jako plátci DPH v jiném státě Evropské unie.

Plátci DPH mají nyní tři sazby DPH. Základní sazba DPH činí 21 procent a platí téměř na všechny druhy zboží. První snížená sazba DPH činí 15 procent a týká se například činností spojených s distribucí pitné vody, odpadní vody, odpadů, hromadné dopravy, ubytovacích služeb, zdravotních a sociálních služeb či služeb souvisejících se vstupem na kulturní a podobná představení. Plátci daně také hradí druhou sníženou sazbu daně ve výši 10 procent, která platí od ledna 2015, pokud je zboží charakterizováno například jako kojenecká výživa a potraviny po malé děti. Tato druhá snížená sazba se také týká tištěných knih, některých léků a zdravotnických přípravků, mlýnských výrobků, které slouží pro přípravu potravin alergiků.

Při dovozu zboží tuzemští plátci DPH rozlišují, zda kupují zboží či služby z členského státu Evropské unie nebo z nečlenských států EU. Pokud přijímají zboží z členského státu EU, musí přiznat daň z pořízení zboží z jiného státu, použijí však příslušnou českou sazbu DPH. Ale zároveň mají nárok na odpočet daně. Prodejce z členského státu svoji DPH neuplatňuje. To se však týká pouze registrovaných plátců DPH. Plátci DPH v rámci zahraniční transakce se stávají i tuzemští neplátci DPH. V případě, že subjekt, který není tuzemským plátcem DPH, si pořídí z členské země EU zboží, jehož hodnota bez daně přesáhne 326 000 Kč v jednom roce, je povinen se registrovat jako identifikovaná osoba a zaplatit DPH. Nárok na odpočet daně však nemá.

Plátci DPH mají mj. povinnost uplatňovat DPH při prodeji svého zboží nebo služeb, odvádět DPH finančnímu úřadu, vést evidenci DPH a také ji 10 let archivovat, podávat daňové přiznání a nově od roku 2016 také podávat kontrolní hlášení DPH. To nepodávají neplátci DPH ani identifikované osoby, pouze plátci DPH. Kontrolní hlášení má být účinnou zbraní proti podvodům s DPH a stát si od něho slibuje, že zlepší výběr této daně. Podává se pouze elektronicky v určitých termínech a jde vlastně o výkaz přijatých a vydaných faktur.

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.