Šipka

Daň z příjmů u studentů a rodičů na rodičovské dovolené

5. 12. 2017

Daň z příjmů se za určitých podmínek nevyhne ani studentům od 15 let věku a rodičům na rodičovské dovolené.

Podávat přiznání k dani z příjmů musí ti studenti či rodiče, kteří mají příjmy z podnikání vyšší než 15 000 korun. Pokud navíc mají i příjmy ze zaměstnání, podává se přiznání už při výdělku vyšším než 6000 korun. Takové podnikání se ovšem považuje za vedlejší činnost, studenti do 18 let věku tedy nemusí platit ani zdravotní ani sociální pojištění. Pokud jde o několik brigád souběžně najednou, slouží přiznání také jako žádost o vrácení srážkové daně. U ostatních příjmů je limit pro povinnost podání přiznání 30 000 korun.

Mezi možnosti, při kterých nevzniká povinnost podat přiznání k dani z příjmů, patří například příjmy z reklam či činností na internetu, drobného prodeje zemědělských produktů, prodeje nemovitostí, prodeje cenných papírů do výše hodnoty 100.000 Kč, pronájem nemovitých věcí a za určitých podmínek také prodej movitého majetku. Pro podnikatele starší 18 let je navíc důležité podat přehled na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu a uvést podnikání jako vedlejší příjem. Rodiče na rodičovské dovolené zase ocení školkovné, tedy příspěvek na umístění dítěte do předškolního zařízení, který se dá uplatnit jako sleva na dani.

Přiznání se odevzdává vždy do 1. 4. následujícího roku. V případě využití služeb daňového poradce musíte do tohoto termínu odevzdat na finančním úřadě jen plnou moc a lhůta pro odevzdání a zaplacení přiznání se posouvá o tři měsíce až na 1. 7. Pro správné vyřízení je potřeba potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků od všech zaměstnavatelů, případně o jaký druh příjmu se jedná a ke každému pak příjmy a skutečné výdaje.

K uplatnění školkovného je potřeba navíc potvrzení o výši výdajů na umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení, za rok 2016 se proplácí do horního limitu 9900 korun. Další slevy si mohou nárokovat držitelé průkazů ZPT/P, studenti či například jeden z manželů, pokud ten druhý nemá vlastní příjem převyšující za daný rok 68 tisíc korun. Jeden z rodičů může také uplatnit slevu na dítě, potom je potřeba doložit jejich jména a rodná čísla.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!





  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.