Šipka

Daň z příjmů pro OSVČ

5. 12. 2017

OSVČ je zkratka, která se používá pro osobu samostatně výdělečně činnou. Daňový systém tuto zkratku definuje jako fyzickou osobu, která má své vlastní příjmy, tedy podnikatele nebo živnostníka, který podniká za účelem zisku.

Podávat daňové přiznání k dani z příjmů musí OSVČ každoročně pokud má příjmy z podnikání. Platí se i v případě, že je v daném roce podnikání dané OVSČ ztrátové. Výjimka je při pozastavení činnosti, kdy je potřeba dodat prohlášení o tom, že máte činnost na živnostenském úřadě pozastavenou. Důležité je nazapomínat ani na povinnost podat přehled o příjmech a výdajích na správu sociálního zabezpečení a na vaši zdravotní pojišťovnu.

Povinná záloha na daň z příjmu na další rok se stanovuje podle výše daňové povinnosti předcházejícího roku – při výdělku méně než 30.000 Kč se neplatí. V rozmezí mezi 30.000 a 150.000 korun je záloha ve výši 40 % z daňové povinnosti a platí se pololetně tedy k 15. červnu a 15. prosinci. Při výdělku vyšším, než 150 tisíc korun se zálohy platí čtvrtletně, vždy k 15. březnu, červnu, září a prosinci. Její výše je potom 25 % z daňové povinnosti.

Termín pro podání je stejný jako pro všechny ostatní poplatníky, vždy do 1. 4. dalšího roku. Lhůtu lze o tři měsíce prodloužit, pokud poplatník využije služeb daňového poradce a do 1. 4. doručí na příslušný finanční úřad oznámení o předání plné moci v těchto záležitostech poradci. Podklady pro zjištění základu daně jsou informace o druhu podnikání podle živnostenského listu a seznam příjmů buď v částkách, nebo ve zpracované daňové evidenci. Dále výdaje, včetně výkazů příjmů a výdajů a o majetku a závazcích. Poté lze samozřejmě uplatnit slevy, například na školkovné v případě rodičů dětí v předškolním věku, sleva pro studenty a držitele průkazů ZTP/P nebo sleva na manžela či manželku s ročním příjmem nižším než 68 tisíc korun. Ze základu daně se dají odečíst například i příspěvky pro charitativní programy.

Pokud máte povinnost nebo dobrovolně chcete zpracovat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, vyzkoušejte náš nový on-line formulář

Nejefektivnější zadání na zpracování tohoto přiznání v ČR!

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.