Šipka

DPH – Daň z přidané hodnoty

11. 5. 2017

Daň z přidané hodnoty je v podstatě rozdíl vstupní daně DPH a výstupní DPH a týká se procesu, který u daného subjektu prošel zhodnocením.

Daň z přidané hodnoty lze platit dobrovolně i povinně. Dobrovolný plátce, ať už fyzická nebo právnická osoba, vykonávající podnikatelskou činnost na našem území se může nechat dobrovolně zaregistrovat, pokud by to pro něj bylo finančně výhodné. Povinně se pak DPH platí, pokud OSVČ nebo firma v rámci 12 po sobě jdoucích měsíců překročí hranici příjmů stanovenou na 1 milion korun. Poslední, komu může vzniknout povinnost platby je takzvaná identifikovaná osoba, která běžně plátcem DPH není. Platí ho ale jednorázově za následujících podmínek: pokud pořídila zboží v hodnotě nad 326 000 korun ze státu, který není členem EU; pokud přijala službu v ČR od společnosti, která nesídlí na našem území; pokud přijala zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od firmy neusazené v ČR nebo pokud poskytla službu s místem plnění v jiném státě EU. V případě společnosti fyzických osob, dříve známé jako sdružení, odevzdává přiznání k DPH jen jeden ze společníků a ostatní vyplní přiznání nulové.

Termíny a podklady

Měsíční plátci DPH musí přiznání odevzdat vždy do 25. dne následujícího měsíce, čtvrtletní pak vždy do 25. dne měsíce, který následuje po daném čtvrtletí. Daň je splatná v termínu pro podání přiznání. Daň je stanovená na třech úrovních, základní sazba 21 %, první snížená 15 % a druhá snížená, která se vztahuje například na výživu pro kojence, léky či knihy a je ve výši 10 %. Výpočet se provádí násobením základu sazbou daně. Existuje také přenesená daňová povinnost – v takovém případě je povinnost přiznat a zaplatit daň přenesena na příjemce plnění a druhá strana má povinnost finančnímu úřadu podat s daňovým přiznáním Výpis z evidence. Přenesená daňová povinnost se vztahuje na dodání zlata, obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, stavební nebo montážní práce a zboží uvedené v příloze č. 5 zákona.

K výpočtu DPH je potřeba dodat daňovému poradci sestavy uskutečněných a přijatých plnění, například ve formě tabulky či sestavy z účetního programu. Případně je schopen zpracovat i tyto sestavy, pokud klient dodá naskenované doklady, podle kterých chce DPH vypočítat. Pokud chce vyplnit také souhrnné hlášení, potřebuje poradce znát také počet uskutečněných transakcí, DIČ partnera a celkový objem v Kč.

Další informace o DPH.

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.