Šipka

Dan z příjmů právnických osob

11. 5. 2017

Daň z příjmů musí podávat nejen jednotlivci, ale také právnické osoby, jako jsou firmy či sdružení.

Přiznání k dani z příjmů právnických osob musí podávat každá právnická osoba. Do této kategorie spadají společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), akciové společnosti (a.s.), veřejné obchodní společnosti (v.o.s.), komanditní společnosti (k.s.) a neziskové organizace (n.o.). Povinnost vzniká výše uvedeným jen v případě, že v daném roce vykazovali nějakou činnost.

Sazba daně z příjmů pro právnické osoby je 19%. Základ představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji, u kterých se musí respektovat věcné a časové souvislosti pro dané období. Zdaňovací období je klasicky jeden kalendářní rok, případně hospodářský rok. Mezi těmito obdobími se dá přecházet, pokud právnická osoba podá finančnímu úřadu oznámení o změně zdaňovacího období. Tak může vzniknout naprosto individuální zdaňovací období.

Základ daně se vypočítává z výsledku hospodaření právnických osob a může nabýt hodnoty zisk nebo ztráta. Tento výsledek se dále zvyšuje o nedaňové náklady nebo naopak snižuje o daňové slevy – příkladem může být například paušální výdaj na provoz motorového vozidla.

Termíny a podklady

Přiznání se odevzdává v klasickém termínu, do 1. 4. dalšího roku. Jako variabilní symbol při platbě se udává IČ společnosti. I tento termín lze posunout o tři měsíce, v případě využití služeb daňového poradce. V tom případě je potřeba dodat na finanční úřad do 1. 4. plnou moc, ve které klient své daně svěřuje do rukou poradce. Tomu musí v takovém případě dodat následující podklady – výkaz zisků a ztrát, rozvaha, předvaha, v celých korunách. To jsou informace, které lze získat z účetního programu. Dále odpisy hmotného majetku, případně alespoň inventurní karty majetku. Nedaňové náklady a jejich zůstatky k 31. 12. Konečně pak také loňské daňové přiznání, počet zaměstnanců a seznam neuhrazených závazků a pohledávek.

Další informace o dani z příjmu právnických osob.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.