Šipka

Daň z nabytí nemovitých věcí

11. 5. 2017

Povinnost platit daň z nabytí nemovitých věcí vzniká v momentě zakoupení domu, pozemku nebo jiné nemovitosti. Neplatí ji ovšem nový majitel, jak by se dalo očekávat, ale osoba, která nemovitost prodává. Kupující se nicméně stává ručitelem a v případě, že by daň nebyla včas a ve stanovené výši zaplacena, bude finanční úřad vymáhat platbu na novém majiteli. Zákon však nevylučuje, aby se obě strany dohodly na jiných podmínkách, takže ve výjimečných případech se může prodávající stát ručitelem a kupující tím, kdo daň hradí.

Výše této daně se stanovuje jedním ze dvou způsobů. Buď jako 75 % hodnoty ceny určené znaleckým posudkem nebo 75 % takzvané směnné hodnoty. Ta se vypočítá porovnáním cen nemovitostí v dané lokalitě, se zohledněním jejich stáří, účelu, polohy, technických parametrů a dalších údajů. Podle tohoto srovnání pak správce daně stanoví směnnou hodnotu v souladu s vyhláškou MF č. 419/2013 Sb. Daňové přiznání se podává i pokud je vypočtená částka daně nižší než 100 Kč, ale daň se v takovém případě neplatí.

Vypořádání daně

Přiznání se podává na finančním úřadě, do jehož území náleží nemovitost. Musí ho podat ten, kdo bude daň platit, obvykle tedy prodávající strana. Po transakci a vložení práva nového majitele do katastru nemovitostí má na podání přiznání tři měsíce, což je zároveň také termín pro zaplacení zálohy. Pokud záloha nepokryje celou daň, zbytek se musí doplatit do 30 dnů od doručení výměru. Od placení daně z nabytí nemovitých věcí bylo dříve osvobozeno pořízení první nemovitosti určené k bydlení. Současné znění zákona už takovou daňovou úlevu povoluje i v případě, že prodejce nepodniká ve stavebnictví nebo realitách.

Shrnutí:

Kdo: obvykle prodávající strana v transakci zahrnující nemovitý majetek
Kdy: nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí. Ve stejný den musí být splacena i záloha k této dani.
Kolik: částka se vypočítává podle hodnoty nemovitosti.

Další informace o dani z nabytí nemovitých věcí.

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.