Šipka

Daň darovací

11. 5. 2017

Darovací daň se platí v případě nabytí majetku darováním. V současné době je tato daň legislativně ošetřena v zákonném opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Dary se označují termínem “bezúplatná plnění”. Tuto daň platí obvykle příjemce daru. Výjimkou jsou obdarovaní jedinci s trvalým bydlištěm na území České republiky, kteří dostali něco od člověka sídlícího v zahraničí. V tom případě platí daň poskytovatel daru. V klasickém případě je dárce také ručitelem daně. Pakliže se finanční úřad nedočká zaplacení daně od obdarovaného, může dárce očekávat klepání na dveře a vymáhání daně na jeho osobě.

Dle poslední legislativy se dary uvádí stejně jako příjmy, v rámci klasického celoročního daňového přiznání. Správce daně, tedy finanční úřad, pod který spadáte, pak vyměří výšku darovací daně v momentě, kdy obdrží daňové přiznání. Pokud chcete od této daně osvobodit, je potřeba doložit nárok na toto právo.

Osvobození od darovací daně

Při splnění jistých podmínek může být obdarovaný od daně osvobozen. Týká se to hlavně darů mezi rodinnými příslušníky. Platí i pro přímé i vedlejší příbuzenské linie, takže dary od rodičů, manželů, sourozenců i tet a strýců se tomuto zdanění vyhnou úplně. Co se partnerů týče, pokud sdíleli alespoň rok před obdarováním společnou domácnost s příjemcem daru, daň pro ně také neplatí. Od daně jsou také osvobozeny příležitostné dary s hodnotou nižší než 15 000 Kč.

Shrnutí:

Kdo: příjemce daru
Kdy: v rámci celkového daňového přiznání
Kolik: výše se určuje v závislosti na výši daru

Další informace o darovací dani.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.