Šipka

Zvláštní režim evidence EET jako alternativa klasickému režimu

1. 11. 2019

Novela zákona o evidenci tržeb, která byla koncem září vyhlášena ve Sbírce listin, bude vybraným podnikatelům umožňovat evidenci tržeb ve zvláštním režimu. Poplatník tedy nebude muset mít pokladní zařízení, tiskárnu ani stálé připojení k internetu. Plnění povinnosti evidence tržeb neprobíhá elektronicky, jak je tomu u běžného nebo zjednodušeného režimu, ale papírovou formou za pomoci speciálního bloku účtenek a oznámení správci daně, že jsou tržby evidovány v tomto režimu. Podávat žádosti bude možno od 1.2.2020 a pokud jí správce daně vyhoví, budou tržby v tomto režimu evidovány od 1.5.2020.

Kdo může žádat o povelení evidovat tržby ve zvláštním režimu?

 • poplatník daně z příjmů fyzických osob

 • poplatník daně z příjmů právnických osob, který je poskytovatelem zdravotnických služeb, za které přijímá úhrady i z veřejného zdravotního pojištění

Jaké podmínky musí žadatel splnit?

 • nesmí být plátce DPH v České republice

 • poplatník nemá více než dva zaměstnance

 • výše evidovaných tržeb za předcházející 4 kalendářní čtvrtletí nepřesahuje 600 000 Kč a předpokládaná výše příjmů v následujících 12 kalendářních měsících nepřesáhne 600 000 Kč

Jaký je postup evidence tržeb ve zvláštním režimu?

 1. Poplatník přijme od zákazníka tržbu a dle pokynů vyplní v bloku účtenek tu s nejnižším pořadovým číslem. Blok obdrží od svého správce daně.

 2. Poplatník tuto účtenku předá zákazníkovi nejpozději ve chvíli, kdy evidovanou tržbu uskutečňuje.

 3. Poplatník archivuje stejnopis účtenky.

 4. Poplatník každé kalendářní čtvrtletí odevzdá na finančním úřadě oznámení o přijatých platbách. 

Jaké údaje bude účtenka ve zvláštním režimu obsahovat dle zákona o evidenci tržeb?

 • celková částka tržby v české měně

 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve

 • DIČ poplatníka, pokud jeho kmenová část není tvořena rodným číslem

 • označení provozovny, kde byla tržba uskutečněna, pokud má poplatník více než jednu

Kompletní přehled informací o zvláštním režimu evidence tržeb naleznete na webové stránce etrzby.cz.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.