Šipka

Zveřejnění účetní závěrky za rok 2021 je poprvé možné provést prostřednictvím správce daně

14. 4. 2022

Účetní závěrku zákon definuje jako celek tvořený rozvahou, výkazem zisků a ztráty a přílohou k účetní závěrce. Tyto dokumenty musí být následně uveřejněny ve Sbírce listin. Krom těchto základních výkazů může účetní závěrka obsahovat také přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích. Některé účetní jednotky navíc musí ve Sbírce listin uveřejnit např. i zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, výroční zprávu nebo zprávu auditora. Dokumenty, které jsou zveřejněny ve Sbírce listin, jsou veřejné.

Zveřejnění je možné provést čtyřmi způsoby:

 1. Dokumenty je možné postlat příslušnému rejstříkovému soudu datovou schránkou
 2. Zaslání je možné i emailem s elektronickým podpisem adresovaným podatelně příslušného rejstříkového soudu.
 3. Online přes webový portál justice.cz nebo online podatelnou příslušného rejstříkového soudu.
 4. Prostřednictvím správce na základě žádosti, jenž je přílohou přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Poslední způsob, zveřejnění prostřednictvím správce daně, je novinka použitelná až od účetní závěrky za rok 2021. Finanční správa k tomuto vydala soubor mnoha otázek na odpovědí. Dnes v kostce projdeme základní body, které je potřeba vědět:

 • Žádost o předání účetní závěrky do Sbírky listin je koncipována jako příloha daňového přiznání. Podání na jiné žádost nebude správcem daně přijato.
 • Pokud dojde k opomenutí přiložení žádosti k přiznání, a ještě neuplynul termín podání, je možné podat opravné daňové přiznání. Stejný postup se zvolí, pokud je žádost podána chybně a doposud neuplynul termín podání přiznání.
 • Samostatnou žádost podat nelze.
 • Žádost o předání účetní závěrky může být součástí dodatečného daňového přiznání, a to i opakovaně. Např. v případě, kdy účetní jednotka nevyužila možnost předání účetní závěrky nebo jí využila, ale v užším rozsahu, než jí ukládá zákon. Součásti dodatečného přiznání musí být jak žádost, tak i samotná účetní závěrka.
 • Předání přes správce daně je umožněné pouze obchodním korporacím. Spolek nemůže předávat účetní jednotku ke zveřejnění přes správce daně.
 • Správce daně nekontroluje rozsah žádost o zveřejnění. Správce daně plně respektuje vůli daňového subjektu. Odpovědnost za zveřejnění povinných údajů nese účetní jednotka.
 • Pokud daňový subjekt současně s účetní závěrkou sestavenou podle mezinárodních účetních standardů přikládá k přiznání pro účely § 23 odst. 2 zákona o daních z příjmů též výkazy sestavené podle českých účetních standardů, vztahuje se jeho povinnost zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin právě a pouze na účetní závěrku sestavenou podle mezinárodních účetních standardů.
 • Prostřednictvím správce daně lze ke zveřejnění předat účetní závěrku, která nebyla schválena. V takovém případě by měla být tato informace zaškrtnuta v poli „Údaje vychází z účetní závěrky, která nebyla schválena“. Tento údaj bude následně součástí údajů předávaných rejstříkovému soudu a bude možné ve sbírce listin zveřejnit nezbytnou doprovodnou informaci. To stejné platí i pro účetní závěrku, která nebyla ověřena auditorem.
 • Pokud chce být účetní jednotka informována o zveřejnění účetní závěrky, doplní do žádost e-email, na který má být tato informace zaslána. V DIS+ se tato informace neobjeví.

Kompletní seznam otázek k zveřejnění účetní závěrky prostřednictvím správce daně je dostupný na webových stránkách Finanční správy.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 14. 4. 2022

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.