Šipka

Zveřejnění účetní závěrky za rok 2020 ve Sbírce listin

10. 11. 2021

Účetní závěrku zákon definuje jako celek tvořený rozvahou, výkazem zisků a ztráty a přílohou k účetní závěrce. Tyto dokumenty musí být následně uveřejněny ve Sbírce listin. Krom těchto základních výkazů může účetní závěrka obsahovat také přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích. Některé účetní jednotky navíc musí ve Sbírce listin uveřejnit např. i zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, výroční zprávu nebo zprávu auditora. Dokumenty, které jsou zveřejněny ve Sbírce listin, jsou veřejné.

Rozsah zveřejňovaných dokumentů se řídí zákonem o účetnictví, který jednotlivé účetní jednotky rozděluje do čtyř kategorií, přičemž pro každou kategorii je dán jiný rozsah zveřejňovaných informací.

Za nezveřejnění účetní závěrky hrozí pokuta dle zákona o účetnictví až do výše 3 % celkové hodnoty aktiv, podle rejstříkového zákona může účetní jednotka dostat pokutu až do výše 100 tisíc Kč. Pozor ale na skutečnost, že opakovaným nezveřejněním účetní závěrky je účetní jednotky vystavena i riziku zrušení společnosti.

Jak je tedy možné provést zveřejnění účetní závěrky:

 1. Dokumenty je možné postlat příslušnému rejstříkovému soudu datovou schránkou
 2. Zaslání je možné i emailem s elektronickým podpisem adresovaným podatelně příslušného rejstříkového soudu.
 3. Online přes webový portál justice.cz nebo online podatelnou příslušného rejstříkového soudu.
 4. Prostřednictvím správce daně z příjmů, tedy přes finanční úřad.

Čtvrtý způsob zveřejnění účetní závěrky je novinkou. Proto se pojďme na něj podívat blíže.

Chce-li účetní jednotka využít tento způsob, tedy zveřejnění přes příslušný finanční úřad, je zapotřebí, aby podání na finanční úřad obsahovalo údaje o rozsahu, v jakém má být účetní závěrka zveřejněna. Dokumenty do Sbírky listin se podávají jako příloha daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů v elektronické podobě. Zároveň dokumenty musí být ve formátu a struktuře stanovené daňovým řádem.  Novinkou bude možné použít za závěrky zpracovávané za rok 2021.

Máte zájem o podporu v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, personalistiky nebo zpracování mezd? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 10.11.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.