Šipka

Zrušení registrace k DPH z moci úřední

15. 5. 2023

 

Plátci, jejichž výdělečná činnost nevede k pravidelnému odvodu DPH na výstupu mohou o svoji registraci k DPH přijít. V takovýchto případech může správce daně zahájit řízení o zrušení registrace dani z přidané hodnoty podle § 106 odst. 1 zákona o DPH. Podle tohoto paragrafu správce daně ruší registraci:

 • plátcům, kteří přestali uskutečňovat ekonomickou činnost,
 • plátcům, kteří bez oznámení důvodu správci daně za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců plnění v rámci ekonomické činnosti – i kdyby plátce vykazoval pouze uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, v tomto případě deregistraci nedojde, protože plnění v režimu přenosu jsou uskutečněná plnění v rámci ekonomické činnosti,
 • plátcům uskutečňujícím pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Jak správce daně postupuje, pokud chce zrušit registraci z moci úřední? Nejprve správce daně pošle oznámení do datové schránky, v němž ho upozorní. Plátce má lhůtu 15 dnů na vyjádření a může tak rozhodnutí správce daně ještě zvrátit. Pokud ovšem mlčí, správce daně vykoná rozhodnutí podle podkladů, které eviduje v daňovém spise poplatníka. I proti rozhodnutí o zrušení registrace se lze odvolat.

 

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 15. 05. 2023

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.