Šipka

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bylo schváleno

16. 10. 2020

K datu 26. září 2020 nabyl účinnosti zákon č. 286/2020 Sb., kterým se ruší 4% daň z nabytí nemovitých věcí v následujících případech:

Daň se ruší ve všech případech nabytí nemovitých věcí, u nichž nastaly právní účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 26.9.2020 a později.

Daň se rovněž podle přechodných ustanovení zákona ruší v případech, kdy lhůta pro podaní daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí uplynula od 31. března 2020. Tzn. že daň se nebude hradit při koupi nemovitostí, u nichž nastaly právní účinky vkladu práva do katastru nemovitostí v prosinci 2019 a později. Není-li nemovitosti evidována v katastru nemovitostí a k jejímu nabytí došlo v prosinci 2019 a později, tak se rovněž daň již neplatí.

Poplatníkům, kteří tuto zrušenou daň již uhradili, ale podle současné právní úpravy ji hradit už nemusí, vznikl u správce daně vratitelný přeplatek. Správce daně tento přeplatek bude vracet v souladu s daňovým řádem, a to pouze na základě žádosti, kterou si poplatník sám podá. Žádost musí podat u svého místně příslušného správce daně a je dostupná zde. Žádost je třeba podat v souladu s daňovým řádem buď písemně nebo elektronicky datovou zprávou nebo je rovněž možné podat ji prostřednictví webové aplikace. Pokud by měl ovšem poplatník u správce daně evidován nedoplatek, tak mu bude vrácený přeplatek ponížen o výši nedoplatku. 

Dále upozorňujeme, že pokud poplatníci, kterých se zrušení daně z nabytí dotýká a dosud nepodali daňové přiznání a žádnou daň neuhradili, nemusí tak již činit.

Spolu se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí byla hodně diskutována možnost uplatnění úroků z hypotečních úvěrů jako nezdanitelné částí základu daně. Tato možnost zrušena nebyla, pouze došlo ke změně limitu. Na úvěry sjednané po 1. lednu 2021 se snižuje roční limit z 300 000 Kč na 150 000 Kč. U úvěrů sjednaných do tohoto data zůstává limit v nezměněné výši tedy 300 000 Kč i v případě refinancování.

Máte zájem o podporu v oblasti daňového poradenství? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 16.10.2020

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.