Šipka

Zpochybnění nároku na odpočet DPH u vozidla

9. 2. 2022

Nejvyšší správní soud řešil v lednu 2022 spor, kdy správce daně zpochybňoval při daňové kontrole nárok na odpočet DPH u auta, protože zápisy v knize jízd se mu zdály nevěrohodné.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 Afs 217/2021 – 49 ze dne 14. 1. 2022 se týká případu, kdy se správce daně pokusil zpochybnit nárok na odpočet DPH u auta, jenž bylo ve vlastnictví obchodní korporace. Správce daně požadoval po daňovém subjektu doložení použití vozidla k ekonomické činnosti.

Společnost správci daně předložila knihu jízd, jenž obsahovala základní údaje o datu jízdy, místě, účelu a stavu tachometru vozidla. Součástí knihy jízd byly i údaje o tankování. Každá cesta byla v knize jízd přesně specifikována a často podložena i další dokumentací. Společnost k prokázání účelu jízdy předložila faktury svých dodavatelů a dále proběhly i svědecké výpovědí zaměstnanců.

Správce daně se vyjádřil, že v knize jízd měly být ještě konkrétní časy vykonaných jízd. Soud však tento nedostatek vzhledem k ostatním údajům v knize jízd uvedeným nepovažoval za takový, který by mohl ovlivnit průkaznost knihy jízd jako celku.

V řešeném sporu správce daně zpochybňoval dvě jízdy z celkem 63 jízd. Podle názoru soudu tímto nepřešlo důkazní břemeno zpět na společnost, a navíc údaje nebyly zpochybněny relevantním způsobem. Např. u jedné ze zpochybněných jízd neodpovídal popisek účelu cesty předloženým fakturám (podle popisu v knize jízd mělo jít o nákup nářadí, na předávacím protokolu byl vozík). Účel cesty však byl potvrzen souhlasnou výpovědí zaměstnance i dodavatele vozíku.

V rozsudku soud sdělil, že kniha jízd netrpí přílišnou obecností, je v ní naopak zaznamenán dostatek údajů, které prokazují využívání předmětného vozidla pro ekonomickou činnost. Účel jízd je mnohdy navázán na konkrétní osoby a činnosti a je potvrzen i ze strany obchodních partnerů.

Co říci závěrem? Problematika automobilu v podnikání je poměrně složitá a není dobré ji podceňovat.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 9. 2. 2022

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.