Šipka

Změny v odpočtech darů za rok 2020 a 2021

11. 2. 2021

3. února 2021 vyšla ve Sbírce zákonů drobná novela zákona o daních z příjmů, kterou se novelizují ustavení týkající se odpočtu darů jak u fyzických, tak i u právnických osob. Konkrétně došlo k úpravě § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů. Novela je účinná od 4.2.2021.

Díky novelizaci části těchto dvou paragrafů se umožňuje fyzickým a právnickým osobám snížit si základ daně až o 30 % hodnoty darů. Jak vyplývá z názvu článku, tak daňový odpočet bude možno snížit už za zdaňovací období roku 2020.

Fyzické osoby

Mohou si na základě zákona o daních z příjmu snížit základ daně o hodnotu daru, pokud jejich úhrnná hodnota přesáhne 2 % ze základu daně nebo je alespoň 1 000 Kč. Maximálně si lze ve zdaňovacích obdobích 2020 a 2021 odečíst nejvýše 30 % základu daně. Doposud si mohly fyzické osoby snížit základ daně o maximálně 15 % a na tuto hranici se výše odpočtu vrátí opět až za zdaňovací období roku 2022.

Právnické osoby

Ty si mohou v souladu s podmínkami zákona o daních z příjmu odečíst od základu daně pouze dary, které v úhrnné hodnotě přesáhnou 2 000 Kč. Pro zdaňovací období, která skončila v období od 1.3.2020 do 28.2.2022 si mohou právnické osoby odečíst maximálně 30 % základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmů. Pro účetní období končící po 1.3.2022 včetně se hranice vrací na původních 10 % sníženého základu daně.

Novela rovněž řeší ty případy, kdy poplatník podal daňové přiznání před dnem nabytí účinnosti této novely za zdaňovací období, které skočilo od 1.3.2020 do 4.2.2021. Tito dotčení poplatníci mohou podle přechodných ustanovení ještě dodatečně snížit základ daně v dodatečném daňovém přiznání, které jsou oprávněni podat nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabyla účinnost tato novela, tj. do konce března 2021.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 11.2.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.