Šipka

Zjednodušení hlášení Intrastatu od roku 2022

3. 8. 2021

Od roku 2022 by mělo dojít k výraznému zjednodušení hlášení do systému Intrastat. Systém Intrastat sleduje obchod se zbožím mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie. Zmiňované zjednodušení by mělo snížit administrativní zátěž jak samotným vykazujícím podnikatelům, tak i samotné celní správě. Účinnost této úpravy by měla nastat 1.1.2022.

Zjednodušení by se mělo dotknout těch subjektů, kteří mají objem obchodu s jiným členským státem mezi 12. mil Kč a 20 mil. Kč.  Tyto subjekty by mohly od ledna 2022 mít možnost poslat místo dvanácti měsíčních výkazů pouze jedno hlášení ročně pro každý směr, tedy jedno hlášení pro dovoz a jedno hlášení pro vývoz.

Změna by se měla dotknout i vykazování malých zásilek. Dnes je limit pro malé zásilky 200 EUR, od ledna by se mohl zvýšit na 400 EUR.

Další slibované zjednodušení by mohlo být v měrných jednotkách. Nyní se reportují údaje s přesností na tři desetinná místa, nově by se měly reportované údaje zaokrouhlovat na celé číslo. 

V aktuálně platné legislativě mají povinnost podávat hlášení Intrastat v České republice všichni plátci DPH, kteří vykazovali Intrastat v roce 2020 a suma podaných hlášení ve směru přijetí nebo odeslání přesáhla částku 12 mil. Kč. Povinnost vykazovat nově Intrastat vznikne i těm subjektům, které od ledna 2021 překročí limit 12 mil. pro přijetí nebo odeslání. První hlášení podávají právě za ten měsíc, kdy k překročení limitu došlo. Intrastat je nutné podat elektronicky nejpozději do 12. pracovního dne následujícího měsíce. 

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 3.8.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.