Šipka

Zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2020

2. 12. 2019

Od ledna 2020 opět vzroste minimální záloha, kterou musí osoby samostatně výdělečně činné odvést své zdravotní pojišťovně. Nově bude činit 2 352 Kč místo dosavadních 2 208 Kč. 

Tato minimální záloha se mění každý rok, neboť její výše se odvíjí od průměrné mzdy v národním hospodářství. Vyšší záloha se dotkne všech OSVČ, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platí 2 208 Kč. Zvýšení se též dotkne těch, kteří sice dnes neplatní jen 2 208 Kč, ale platí méně než 2 352 Kč. 

Povinnost platit minimální výši zálohy nemají ty OSVČ, za něž zároveň platí pojistné stát (důchodci, studenti atd.). Zálohy ale tyto OSVČ platí dle velikosti svých vykázaných příjmů a výdajů. V případě, že samostatně výdělečná činnost není považována za hlavní zdroj příjmů (zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni celý měsíc), pak se zálohy neplatí a doplácí se jednorázově na základě každoročně podávaného přehledu o příjmech a výdajích. 

Novou výši minimální zálohy je třeba odvést počínaje lednovou platbou pojistného, nikoliv až po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Termín splatnosti zálohy je mezi 1. dnem kalendářního měsíce, na který se platí, až do 8. dne měsíce následujícího. Záloha na pojištění za leden musí být zdravotní pojišťovně uhrazena do 8. února.

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.