Šipka

Zdanitelná a osvobozená plnění a nárok na odpočet DPH

31. 5. 2017

Ne z každé tržby se musí odvádět DPH, zároveň se také ale nedá nárokovat ze všech přijatých plnění. Pro všechno existují zákonem pevně definované případy.

Zdanitelné plnění je každé, které je předmětem daně a není od ní osvobozené – prakticky je to tržba, ze které odvádíme státu DPH. Osvobozená plnění mají tu výhodu, že pro ně tato povinnost neplatí. Osvobozená plnění pak mají dva typy: bez nároku na odpočet a s nárokem na odpočet.

Osvoboditelná plnění bez nároku na odpočet jsou:

Základní poštovní služby a dodání poštovních známek; rozhlasové a televizní vysílání; finanční, penzijní a pojišťovací služby; dodání a nájem nemovité věci; výchova a vzdělání; zdravotní služby a dodání zdravotního zboží; sociální pomoc; provozování hazardních her; ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně; dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně.

Osvoboditelná plnění s nárokem na odpočet:

Dodání zboží do jiného členského státu; pořízení zboží z jiného členského státu; vývoz zboží; poskytnutí služby do třetí země; osvobození ve zvláštních případech; přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží; přeprava osob; dovoz zboží; dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a dovoz pohonných hmot cestujícím; dovoz zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně.

Přijatá plnění jsou v podstatě nákupy, ať už zboží, materiálu nebo služeb. Při nákupu mezi dvěma plátci daně si někdy kupující může nárokovat od finančního úřadu daň na vstupu. Tu samozřejmě nelze nárokovat vždy a někdy jen do jisté výše. Přijatá plnění bez nároku na odpočet jsou ty, kdy na druhé straně poskytuje pouze osvobozená plnění bez nároku na odpočet. V konkrétním případě jde o to, že když plátce daně neodvádí z prodeje zboží finančnímu úřadu daň, nemá ani nárok na odpočet daně z nákupu stejného zboží jaké prodává. Nárok na odpočet mají ti plátci daně, kteří poskytují zdanitelná plnění neosvoboditelná od DPH. Navíc musí samozřejmě splnit ostatní kritéria daná finančním úřadem, například použít přijaté plnění pro svou ekonomickou činnost.

Třetím případem jsou přijatá plnění s kráceným nárokem na odpočet, u kterých se vypočítává poměrně náročný koeficient. Kdo si není jistý, může se naštěstí vždy obrátit na svého daňového poradce.

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.