Šipka

Zdanění studentských brigád

28. 7. 2021

Během léta podnikatelé hledají výpomoc ve formě brigád od studentů, kteří přes léto nechodí do školy. My se podíváme na to, jak se tyto brigády zdaňují.

Zákoník práce pojem brigáda nezná. Brigáda má často charakter krátkodobé záležitosti či dlouhodobé, ale pak v řádech pár hodin týdně. Studentům zaměstnavatelé často nabízí dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jedná se buď o dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Obě tyto dohody se musí uzavírat písemně.

Dohoda o provedení práce

Tato dohoda je omezena 300 hodinami v kalendářním roce. Pokud student bude mít u jednoho zaměstnavatele během roku více dohod, tak pro účely limitu se hodiny sčítají.

Zdanění této dohody je závislé na výši měsíčního výdělku, zda je do 10 000 Kč nebo je odměna vyšší. A rovněž záleží, jestli student podepsal prohlášení poplatníka či nikoliv.

Odměna do 10 000 Kč měsíčně

 • zdravotní a sociální pojištění se neodvádí,
 • podepsané prohlášení – daň se sráží zálohová ve výši 15 % a poplatník má nárok na slevu na dani na poplatníka ve výši 2 320 Kč měsíčně
 • nepodepsané prohlášení – zdanění probíhá srážkovou daní ve výši 15 %

Odměna od 10 001 Kč a více

 • zdravotní a sociální pojištění se odvádí
 • podepsané prohlášení – daň se sráží zálohová ve výši 15 % a poplatník má nárok na slevu na dani na poplatníka ve výši 2 320 Kč měsíčně
 • nepodepsané prohlášení – zdanění probíhá srážkovou daní ve výši 15 %

Dohoda o pracovní činnosti

Na tuto dohodu není možné vykonávat práci v rozsahu vyšším než 20 hodin týdně. DPČ je možné uzavřít i v případě, kdy rozsah práce bude přesahovat 300 hodin za rok.

U výdělků do 3 500 Kč se z výdělku neodvádí sociální a zdravotní pojištění, výdělky nad částku 3 500 Kč už odvodům pojištění podléhají.

Co se týče zdanění, tak pokud student podepsal prohlášení, platí zálohovou daň 15 % a může si uplatnit slevy na dani. Pokud prohlášení student podepsané nemá, tak výdělky do 3 500 Kč se daní srážkovou daní a výdělky nad tuto hranici se daní zálohovou 15 %.

Ukončení dohody

Jestliže v dohodě není sjednán způsob zrušení, může být dohoda zrušena v souladu s § 77 odst. 4 zákoníku práce:

 • dohodou ke sjednanému dni,
 • vypovědí z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu s 15denní výpovědní dobou, která běží od dne, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně nebo
 • okamžitým zrušením v zákonných případech, kdy je možné pracovní poměr zrušit okamžitě.

Zrušení musí být provedeno písemně.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 28.7.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.