Šipka

Zápočet pohledávek a závazků – naprosto běžná věci, která musí být v souladu se zákonem

21. 2. 2022

Není nic neobvyklého, že podnikatel, právnická osoba nebo OSVČ, má vůči svému obchodnímu partnerovi jak pohledávky, tak i závazky. Zákon dovoluje mezi sebou tyto pohledávky a závazky započítat. Tento zápočet ale musí být v souladu s novým občanským zákoníkem a zákonem o účetnictví. Vzájemné vyrovnání může proběhnout jak ve formě dvoustranného, tak i jednostranného zápočtu.

Zákon o účetnictví dovoluje započít ty pohledávky a závazky, které jsou stejného druhu, které se staly splatnými, a tedy nastal čas na splnění dluhu. Nelze mezi sebou započítat peněžní a nepeněžní pohledávky a závazky a nelze započítat pohledávku, dokud se nestane splatnou.

Zákon výslovně neurčuje formu dohody o zápočtu pohledávek a závazků. Nicméně se ukazuje, že písmenná forma je nejlepší. Pokud se obchodní partneři dohodnou ústně, není to rovněž problém.

Co musí dohoda o vzájemné zápočtu obsahovat? Jednoznačně identifikační údaje obou stran a přesné částky započítávaných pohledávek a závazků. Pokud pohledávky a závazky nejsou ve stejné výši, musí být v zápočtu i informace o přesné výši zbylého dluhu.

Pokud se účetní jednotka rozhodne provést jednostranný zápočet, dovoluje jí to občanský zákoník v momentě, kdy jí vznikne právo požadovat uspokojení vlastní pohledávky. Tento jednostranný zápočet je povinnost protistraně oznámit.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 21. 2. 2022

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.