Šipka

Zápočet pohledávek a závazků – naprosto běžná věci, která musí být v souladu se zákonem

21. 2. 2022

Není nic neobvyklého, že podnikatel, právnická osoba nebo OSVČ, má vůči svému obchodnímu partnerovi jak pohledávky, tak i závazky. Zákon dovoluje mezi sebou tyto pohledávky a závazky započítat. Tento zápočet ale musí být v souladu s novým občanským zákoníkem a zákonem o účetnictví. Vzájemné vyrovnání může proběhnout jak ve formě dvoustranného, tak i jednostranného zápočtu.

Zákon o účetnictví dovoluje započít ty pohledávky a závazky, které jsou stejného druhu, které se staly splatnými, a tedy nastal čas na splnění dluhu. Nelze mezi sebou započítat peněžní a nepeněžní pohledávky a závazky a nelze započítat pohledávku, dokud se nestane splatnou.

Zákon výslovně neurčuje formu dohody o zápočtu pohledávek a závazků. Nicméně se ukazuje, že písmenná forma je nejlepší. Pokud se obchodní partneři dohodnou ústně, není to rovněž problém.

Co musí dohoda o vzájemné zápočtu obsahovat? Jednoznačně identifikační údaje obou stran a přesné částky započítávaných pohledávek a závazků. Pokud pohledávky a závazky nejsou ve stejné výši, musí být v zápočtu i informace o přesné výši zbylého dluhu.

Pokud se účetní jednotka rozhodne provést jednostranný zápočet, dovoluje jí to občanský zákoník v momentě, kdy jí vznikne právo požadovat uspokojení vlastní pohledávky. Tento jednostranný zápočet je povinnost protistraně oznámit.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 21. 2. 2022

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.