Šipka

Zaokrouhlování DPH od října 2019

9. 9. 2019

K 30.9.2019 končí přechodné období od nabytí účinnosti novely zákona o DPH, která mimo jiné mění způsob zaokrouhlování DPH. Výpočet DPH se řídí § 37 zákona o DPH.

Tento paragraf od novely DPH platné od 1.4.2019 říká že daň se vypočítá buď jako

a) součin základu daně a sazby daně, nebo

b) rozdíl mezi

1. částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo výši částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti, a

2. částkou, která se vypočítá jako podíl částky podle bodu 1 a koeficientu 1,21 v případě základní sazby daně, 1,15 v případě první snížené sazby daně nebo 1,10 v případě druhé snížené sazby daně.

Nyní na příkladech vysvětlíme, jak bude nová právní úprava v praxi vypadat.

Případ 1

Cena za uskutečněné zdanitelné plnění bude 1 190 Kč bez daně. Sazba DPH je 21 %. DPH tedy vypočteme jako součin základu a sazby daně.

1 190 x 0,21 = 249,90 Kč

Podle staré právní úpravy bylo možné DPH zaokrouhlit na 250 Kč a rozdíl 0,10 Kč nemusel být zahrnut do DPH. Což ale od 1.10.2019 bude jinak.

Pokud bude daňový doklad za uskutečněné plnění hrazen jinak než hotově (platební kartou, převodem, …) bude vystaven na částku 1 439,90 Kč. Pokud by ale i přesto byla částka zaokrouhlena na 1 440 Kč, musí být dopočítaný rozdíl rozdělen také na základ a DPH. Toto je také v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele. Tento zákon mimo jiné říká, částka se při bezhotovostních platbách nezaokrouhluje. Bude-li daňový doklad hrazen hotově, tak zmiňovaný rozdíl 0,10 Kč bude vyňat z DPH.

Případ 2

Protože druhá část paragrafu ruší výpočet daně shora pomocí koeficientů zaokrouhlených na čtyři desetinná místa, bude tento způsob nahrazen jiným. Starý způsob výpočtu totiž mnohdy způsoboval rozdíly ve výši DPH vypočtené shora a sdola, což by se při použití koeficientů dít už nemělo.

Podnikatel vystavuje daňový doklad na uskutečněné plnění ve výši 1 439,90 Kč včetně daně 21 %. Dle odstavce b) bude daň vypočtena následujícím způsobem.

1 439,90 – (1 439,90 / 1,21) = 1 439,90 – 1 190,00 = 249,90 Kč

Pokud by bylo plnění 1 milion Kč včetně DPH 21 %, tak dle aktuálního znění je částka DPH po zaokrouhlení 173 553,72 Kč.

Většina účetních programů už novelizovaný způsob výpočtu DPH shora používá. Nezapomeňte si však ověřit, jak je nastaveno zaokrouhlování celkové částky. Správně je DPH zaokrouhlit matematicky na dvě desetinná místa.

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.