Šipka

Zaměstnavatelé by měli od dubna 2023 hlásit na ČSSZ i dohodáře. Které konkrétně?

8. 3. 2023

Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení v souvislosti s válkou na Ukrajině platí pouze do 31.3.2023. Opatření se budou prodlužovat, tudíž se nyní pracuje na novele tohoto zákona. Do novely je zapracováno rozšíření oznamovací povinnosti zaměstnavatele vůči ČSSZ. Úřad práce totiž nemá, jak ověřit, zda údaje o příjmových poměrech předkládané žadateli o humanitární dávku odpovídají skutečnosti. Řada Ukrajinců totiž pracuje na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, které nezakládají účast na nemocenském pojištění a není nikde evidována.

Zaměstnavatel má v současné době povinnost ČSSZ oznamovat pouze ty pracovní poměry osob požívajících dočasnou ochranu, kdy zaměstnaní založilo účast na nemocenském pojištění. Novela zákona o zaměstnanosti to má změnit. Pokud projde, zaměstnavatelé budou muset ČSSZ hlásit všechny zaměstnance – cizince používající dočasnou ochranu. Hlásit budou tedy i ty, kteří pracují na dohody bez účasti na nemocenském pojištění. ČSSZ povede pro účely Úřadu práce evidenci zaměstnanců s dočasnou ochranou.

Zaměstnavatel bude v rámci personalistiky oznamovat do 8 dnů zaměstnání výše uvedených pracovníků na stávajícím formuláři „Oznámení o nástupu“. Rovněž bude muset u těchto zaměstnanců ČSSZ hlásit i skončení pracovního poměru a každou změnu v evidovaných údajích.

Zaměstnavatel bude muset také zpětně nahlásit stávající zaměstnance s dočasnou ochranou, u kterých jejich pracovní poměr dosud nezaložil účast na nemocenském pojištění. Tyto zaměstnance by měl dle přechodných ustanovení zaměstnavatel nahlásit do 30 dnů od nabytí účinnosti zákona.  Zároveň by zaměstnavatel nemusel hlásit ty zaměstnance s dočasnou ochranou, jimž pracovní poměr skončí do 30 dnů po nabytí účinnosti zákona.

Opatření by mělo platit od 1.4.2023, ale novela příslušného zákona zatím prochází legislativním procesem.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 08. 03. 2023

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.