Šipka

Zaměstnanecký benefit v podobě možnosti využívat firemní vozidlo i k soukromým účelům

14. 8. 2023

Automobil v podnikání často znamená, že zaměstnavatel svým zaměstnancům umožňuje, aby firemní vozidlo použili i k soukromým účelům. V dnešní době je to poměrně častý benefit pro zaměstnance.

Na straně zaměstnance je tento benefit považován jako nepeněžitý příjem. Výše nepeněžitého příjmu se stanovuje jako určité procento ze vstupní ceny používaného vozidla a vstupuje do výpočtu mzdy. Do mzdy toto přidanění vstupuje i za každý, byť i započatý, kalendářní měsíc, kdy je služební vozidlo použito k soukromým účelům.

Od roku 2024 má dojít ke změnám, kolik procent vstupní ceny vozidla skutečně zaměstnanci vstoupí do výpočtu mzdy. Sazby přidanění by se měly od příštího roku určovat podle emisních limitů, které vozidlo splňuje. Do mzdy tedy vstpoupí:

 1. 0,25 % vstupní ceny v případně bezemisních vozidel,
 2. 0,5 % vstupní ceny v případě nízkoemisních vozidel nebo
 3. 1 % vstupní ceny, pokud není vozidlo bezemisní ani nízkoemisní.

Minimální částka, která musí zaměstnanci do mzdy vstoupit jako nepeněžitý příjem zůstane beze změny. Je stanovena na 1 000 Kč, pokud by vypočítané přidanění bylo nižší.

Vraťme se ještě ke specifikaci vozidle. Za bezemisní se považují ty, jejich palivem je výhradně elektrická energie nebo vodík nebo takové vozidlo, při jehož provozu nevznikají emise CO2. Nízkoemisním vozidlem je takové, které splňuje podmínky zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících a není bezemisním vozidlem.  

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.