Šipka

Zaměstnanec zrušil bankovní účet pro výplatu mzdy a zaměstnavateli to nesdělil

15. 2. 2022

Pokud chce zaměstnanec, aby mu zaměstnavatel vyplácel mzdu na účet, dohodnou se o tom např. přímo v pracovní smlouvě nebo obdobném dokumentu, který patří do personalistiky. Zaměstnanec následně sdělí svému zaměstnavateli číslo účtu, na které má být odměna za vykonanou práci uhrazena.

V praxi se často stane, že zaměstnanec zruší svůj bankovní účet a zaměstnavateli to nesdělí a nesdělí mu ani jiný bankovní účet, na který mu má být odměna poukázána. Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání předpokládá, že když se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne na bezhotovostní výplatě mzdy, tak se přepokládá mezi nimi i vzájemné poskytování součinnosti. Z toho lze vyvodit, že když zaměstnanec zruší účet a neinformuje o tom zaměstnavatele, tak se jedná o porušení dohody.

Odměna za vykonanou práci je chráněna mezinárodními úmluvami a rovněž souvisí s jednou ze základních pracovněprávních zásad, tudíž si zaměstnavatel nemůže dovolit nevyplatit zaměstnanci mzdu.

Ať už zaměstnavatel vyplatí mzdu zaměstnanci v hotovosti, nebo mu ji zašle, není v takovém případě vázán výplatním termínem (nedostává se do prodlení) a je oprávněn po zaměstnanci vyžadovat úhradu nákladů, které mu v souvislosti se změnou formy výplaty mzdy v důsledku porušení dohody ze strany zaměstnance vznikly.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 15. 2. 2022

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.