Šipka

Zahájení činnosti obchodní korporace z účetního hlediska

19. 10. 2021

Obchodní korporaci po jejím založení ukládá zákon o účetnictví povinnost vést účetnictví. Mimo zákona o účetnictví musí začínající obchodní korporace dodržovat ještě další právní předpisy – České účetní standardy a vyhlášku č. 500/2002 Sb., jenž provádí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě jednoduchého účetnictví. Mimo těchto tří zákonných norem, jsou důležité i další, např. zákon o daních z příjmů, zákon o dani silniční, zákon o dani z přidané hodnoty a další.

Ke dni, kdy vzniká nová obchodní korporace, tedy nová účetní jednotka, je třeba sestavit tzv. zahajovací rozvahu. Zahajovací rozvaha se sestavuje zpravidla k datu zápisu do obchodního rejstříku. V zahajovací rozvaze jsou zachyceny údaje o základním kapitálu, splacení jednotlivých vkladů, pohledávkách z hodnoty nesplaceného základního kapitálu a závazcích vůči společníkům, které se vztahují ke splacenému vkladu. Dále se na zahajovací rozvaze může objevit např. i emisní či vkladové ážio.

Jak vyplývá z výše zmíněného, tak základním účtem zahajovací rozvahy je účet 411 – Základní kapitál. Zde je zachycena výše základního kapitálu obchodní korporace, která je uvedena v obchodním rejstříku. Základní kapitál je souhrnem peněžitých i nepeněžitých vkladů jednotlivých společníků, které jsou vyjádřeny v penězích. Jen upozorníme, že na účtu Základního kapitálu se neúčtuje jen při založení, ale i v průběhu existence firmy, pokud dochází ke změnám v jeho výši. Na účtu 411 se účtuje vždy až po zápisu v obchodním rejstříku.

 

Máte zájem o podporu v oblasti vedení účetnictví, daňového poradenství, personalistiky nebo zpracování mezd? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 19.10.2021

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.