Šipka

Vzrostla minimální výše záloh na pojistné pro OSVČ

2. 1. 2023

Tradičně na začátku nového roku roste minimální mzda a rovněž i minimální výše záloh, které musí OSVČ měsíčně hradit své zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení.

Minimální záloha na sociální pojištění

Od 1.1.2023 je stanovena průměrná mzda na 40 324 Kč. Z této částky se následně stanovují minimální zálohy na sociální pojištění. Minimální záloha tak nově činní pro hlavní samostatně výdělečnou činnost 2 944 Kč a pro vedlejší činnost 1 178 Kč.

Pokud OSVČ platila do konce roku 2022 zálohu na sociální pojištění v minimální výši, tj. 2 841 Kč, tak tuto zálohu bude platit až do měsíce, kdy podá přehled o příjmech a výdajích za rok 2022. Podá-li přehled v březnu 2023 a opět mu vyjde povinnost platit zálohy v minimální výši, tak za březen 2023 už bude hradit částku 2 944 Kč za měsíc. Nově začínající OSVČ platí minimální zálohu 2 944 Kč od počátku činnosti.

Minimální záloha na zdravotní pojištění

Stejně jako u záloh na sociální pojištění tak i u záloh na zdravotní pojištění došlo od 1.1.2023 ke zvýšení minimální zálohy na 2 722 Kč.

Pokud OSVČ platí minimální zálohy, tak musí na rozdíl od sociálního pojištění, změnit výši platby už u zálohy za leden 2023. Zároveň si musí výši platby upravit i ty OSVČ, které doposud hradili méně než 2 722 Kč.

Minimální pojistně na nemocenské pojištění OSVČ

Jestliže se OSVČ dobrovolně přihlásila k nemocenskému pojištění, tak minimální výše tohoto pojistného pro rok 2023 činní 168 Kč.

Povinnost platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění nemají ty OSVČ, které vstoupily do tzv. režimu paušální daně.

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 02. 01. 2023

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.