Šipka

Vyvádění peněz ze společnosti – co vše hrozí statutárnímu orgánu?

20. 7. 2022

V jednom z našich minulých článků jsme uváděli informace o tom, že řada společníků často do svojí společnosti půjčuje své soukromé prostředky, aby společnost přestála nepříznivou platební schopnost.  Bohužel se můžeme setkat i s tím, že řada statutárních orgánů odvádí peníze ze společnosti ve svůj prospěch, aniž by se jednalo o půjčku či rozdělení zisku. Asi tušíte, že se jedná o nezákonnou činnost, která může mít dalekosáhlé důsledky.

Takovéto jednání nepochybně porušuje povinnost statutárního orgánu jednat s péčí řádného hospodáře ve smyslu občanského zákoníku. Nicméně takovéto jednání může rovněž naplňovat charakter trestného činu zpronevěry ve smyslu trestního zákona.

Porušení péče řádného hospodáře

Nejvyšší správní soud v jednom ze svých usnesení dovodil, že pojem péči řádného hospodáře lze chápat tak, že řádný hospodář činí právní úkony týkající se obchodní společnosti odpovědně a svědomitě a stejným způsobem rovněž pečuje o její majetek, jako kdyby šlo o jeho vlastní majetek. Pokud se na toto podíváme v rovině vyvedení prostředků ze společnosti, pak zcela nepochybně by bylo toto jednání považováno za hrubé porušení uvedené povinnosti statutárním orgánem se všemi důsledky.

Statutární orgán by měl takto vyvedené prostředky společnosti vrátit, a to bez ohledu na to, že daný statutár je jediným statutárním orgánem společnosti. Pokud by společnosti na základě vyvedení prostředků statutární orgán přivedl do úpadku, hrozilo by mu celá řada dalších následků.

Trestný čin zpronevěry

Toho se dopustí dle trestního zákona ten, kdo si přisvojí cizí věci či jinou majetkovou hodnotu, jenž mu byla svěřena a vznikne tak škoda nejméně ve výši 10 000 Kč. Za tento trestný čin může být statuární orgán potrestán až odnětím svobody.

Co říci závěrem – veškeré peníze vyplácené statutárním orgánům ze společnosti musí být vypláceny v souladu se zákonem a na základě řádného právního titulu – na smlouvu o výkonu funkce, smlouvu o zápůjčce, na základě usnesení valné hromady o vyplacení zisku.

  

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 20. 7. 2022

Kam teď? Přečtěte si naše nejnovější články!

Přejděte na archiv novinek

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.