Šipka

Víme, jak požádat o přeplatek na silniční dani

30. 11. 2022

V souvislosti s novelou zákona o dani silniční se rapidně zúžil okruh těch poplatníků, kteří budou mít povinnost právě na této dani. Zároveň ale řadě poplatníků, kteří již od roku 2022 nebudou mít povinnost platit silniční daň, mohl vzniknout na této dani přeplatek. O ten si může poplatník požádat a my víme, jak to udělat. Dle informací Finanční správy činí suma přeplatků na této dani 1 463 000 000 Kč.

Předmětem daně jsou pouze nákladní vozidla kategorie N2 a N3 s hmotností nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla kategorie O3 a O4. Výše daně bude stanovena pouze pro vozidla s nejvyšší povolenou hmotností 12 a více tun. Co to tedy znamená? Silniční daň se bude platit pouze z vozidel s nejvyšší povolenou hmotní 12 a více tun a z jejich přípojných vozidel s největší povolenou hmotností 12 a více tun.  Kompletní přehled změn v silniční dani si můžete přečíst v našem článku.

Vraťme se ale k přeplatku. O jeho existenci se může poplatník dozvědět po přihlášení do aplikace Online finančního úřadu. Případně se může poplatník informovat přímo u svého místně příslušného správce daně.

O přeplatek se žádá buď formou žádosti nebo ve webové aplikaci Finanční správy. Podání mimo webovou aplikaci je možné buďto v listinné podobě, elektronicky nebo ústně do protokolu. Při podání elektronicky je možné použít jen datovou zprávu, která je:

Přeplatek bude poplatníkovi vrácen pouze za předpokladu, že správce daně vůči němu neeviduje nedoplatek na jiné dani. Pokud si o přeplatek nepožádá, stane se po 6 letech od konce roku, ve kterém vznikl, příjmem státu a poplatníkovi nárok na přeplatek zaniká. 

S daněmi Vám rádi poradí naši certifikovaní daňoví poradci. Nebo předejte celé Vaše účetnictví našim kvalifikovaným účetnímKontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 30. 11. 2022

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.