Šipka

Váš účetní není zodpovědný za vaše daňové přiznání

11. 2. 2019

Daňová přiznání spadají do kompetencí daňových a účetních kanceláří, které za ně nesou plnou zodpovědnost, a to včetně případných chyb. Kromě automatického odložení termínu pro podání daňového přiznání a zaplacení daně o 3 měsíce později poskytují odborné poradenství a zaručují svým klientům plnou mlčenlivost, která má podobnou váhu jako lékařské tajemství.

Účetní neposkytuje odborné daňové poradenství a nenese téměř žádná rizika

Pro začátky podnikání vám zřejmě vyhovovala účetní, ale s růstem firmy často rostou i požadavky na přidanou hodnotu služeb, odborné poradenství a minimalizaci rizik. Proto vám služby účetní už možná nevyhovují a vaše podnikání je zkrátka „přerostlo“. Služby účetních jsou navíc značně omezené – nesmí a neumí zpracovávat daňová přiznání a poskytovat daňové poradenství či daňovou optimalizaci. Pokud tak činí, porušují tím Živnostenský zákon ve smyslu neoprávněného podnikání. V oblasti daní bývají účetní často „samouky“, negarantují téměř nic, ale především nejsou pojištěni na chyby v oblasti daní. Z toho plyne i to, že nejsou zodpovědní za vaše daňové přiznání a v případě chyb je vina pouze na vaší straně. Kdyby k chybám v daňovém přiznání došlo, museli byste případné sankce platit ze svého. Takové částky mnohdy vyšplhají až k milionům korun. Pokud tato chyba vznikne vinou daňového poradce, je povinen spolupracovat při zjednání nápravy a sankci uhradit.

Nechcete zůstávat u účetní? Zvolte daňovou a účetní kancelář

Mezi největší přínosy daňové a účetní kalendáře patří bezesporu zabezpečení prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z příjmů. Daňová a účetní kancelář samozřejmě zabezpečuje i včasnost a správnost zpracování účetnictví, účetní závěrky a veškerých daňových přiznání a hlášení. „Kromě automatického odložení termínu pro podání daňového přiznání a zaplacení daně o 3 měsíce později za svou práci daňový poradce plně odpovídá. Pokud svoji práci neodvede řádně, je na případnou škodu způsobenou klientovi povinně pojištěn. Tím se liší například od účetních, kteří takovou garanci poskytnout nemohou, navíc nejsou ke zpracování a podávání daňových přiznání ani oprávněni.“ konstatuje tajemník Komory daňových poradců Radek Neužil. Daňová a účetní kancelář tedy nese plnou odpovědnost a rizika za sestavení účetní závěrky a veškerá daňová přiznání, na což účetní nemůže ručit.

 

Zpracování daňového přiznání daňovou a účetní kanceláří s sebou nese i celou řadu dalších výhod:

 

 • Kancelář je znalá nejen všech účetních předpisů, metod a postupů, ale také daňových souvislostí.

 • Kancelář je skutečným profesionálem a expertem na daňovou a účetní oblast.

 • Kancelář je vázána mlčenlivostí plynoucí ze zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a KDP ČR, je tedy důvěryhodnou osobou a partnerem pro podnikatele. Mlčenlivost daňové kanceláře je garantována zákonem a je obdobou lékařského nebo advokátního tajemství. Vztah mezi klientem a daňovou kanceláří může být tedy založen na skutečné důvěře.

 • Kancelář zajišťuje relevantní poradenství a daňové plánování.

 • Daňový poradce se orientuje v trestněprávních záležitostech, rizicích hospodářské trestné činnosti a vede klienty k dodržování zákona.

Řada odborníků pod jednou střechou

V dnešní legislativně komplikované době už nemůže v oblasti účetnictví a daní poskytovat samostatný účetní plnohodnotné služby. Jeden člověk totiž logicky není expertem na všechno. V naší daňové a účetní kanceláři jsou odborníci specializovaní na jednotlivé problematiky – konečný výstup či poradenství je tedy na vysoké odborné úrovni a zohledňuje mnohaleté praxe jednotlivých daňových poradců, kteří mají zkušenosti se stovkami klientů,“ vysvětluje situaci na trhu Ing. Tomáš Slavík, jednatel a daňový poradce daňové a účetní kanceláře Sluto. Velkou výhodou daňové a účetní kanceláře s dlouholetou historií je její respektované a významné postavení před státními úřady. Na Finančním úřadě má kancelář dobré jméno, je zvyklá s ním komunikovat zcela rovnocenně a práce úřadů pak obvykle bývá velmi rychlá a efektivní. Kromě samotných přiznání zajišťují daňoví poradci také komunikaci se zdravotními pojišťovnami a správou sociálního zabezpečení. Řeší rovněž kontrolní hlášení, postupy při prokazování původu majetku a implementaci EET.

Náročná kvalifikace daňového poradce

Kompetence daňového poradce jsou poměrně rozsáhlé, čemuž odpovídá i náročnost kvalifikačních zkoušek. Zkoušku na daňového poradce totiž úspěšně složí v průměru 25 % uchazečů. U zkoušek tedy uspějí jen ti nejlepší, kteří jsou schopni zvládnout náročné teoretické znalosti, ale zároveň prokáží praktické zkušenosti a dovednosti. Vstup do této profese je opravdu těžký, proto se v daňových a účetních kanceláří setkáte s opravdovými odborníky.

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.