Šipka

Ukončení pracovního poměru během dočasné pracovní neschopnosti

19. 8. 2021

Poměrně dost pracovníků má spojenou pracovní neschopnost s tím, že jejich pracovní poměr nemůže během jejího trvání být ukončen. V zákoníku práce v § 53 je uvedeno, že výpověď nelze dát, pokud zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným a v době podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu do lázeňského léčení až po jeho skončení. Během této doby je zaměstnanec v ochranné době, kdy jeho pracovní poměr nesmí skončit. V ochranné době se ovšem nenachází ten zaměstnanec, který si pracovní neschopnost přivodil vlastním úmyslným zaviněním anebo pracovní neschopnost je důsledkem opilosti nebo zneužití návykových látek.

Existuje ale 5 situací, kdy i během pracovní neschopnosti pracovní poměr skončí a není to v rozporu se zákonem.

1. Výpověď během dočasné pracovní neschopnosti ve zkušební době

Ve zkušební době může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr i bez uvedení důvodu. Toto může samozřejmě udělat i zaměstnanec. Během dočasné pracovní neschopnosti je zaměstnanec proti výpovědi chráněn, ale pouze během prvních 14 dnů, kdy pobírá náhradu mzdy. Od 15. dne už v ochranné lhůtě není a zaměstnavatel mu tudíž může dát výpověď. Navíc o dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti se automaticky prodlužuje zkušební doba.

2. Pracovní neschopnost versus výpověď z organizačních důvodů

Dát výpověď z organizačních důvodů během pracovní neschopnosti je možné pouze pokud se zaměstnavatel anebo jeho část ruší nebo pokud se zaměstnavatel nebo jeho část přemisťuje. Navíc jde-li o přemisťování, výpověď nelze dát, pokud se zaměstnavatel přemisťuje v mezích místa výkonu práce, kde má zaměstnanec práci konat. Zaměstnavatel ale nemůže dát během neschopenky výpověď pro nadbytečnost.

3. Výpověď na základě porušení pracovních povinností

Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr i během pracovní neschopnosti, dojde-li k zvlášť hrubému porušení pracovních povinností anebo porušení jiných povinností vycházejících z povinností zaměstnance a předpisů k vykonávané práci. Do tohoto porušení můžeme zařadit i povinnost zdržovat se během dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu stanovených vycházek.

4. Konec smlouvy na dobu určitou

Pokud konec pracovního poměru na dobu určitou připadá na období, kdy je zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti, nemusí zaměstnavatel pracovní poměr prodloužit, a tudíž pracovní poměr skončí v pracovní neschopnosti.

5. Ukončení pracovního poměru po vzájemné dohodě

Pokud se smluvní strany pracovní smlouvy, tedy zaměstnavatel a zaměstnanec, dohodnou, že pracovní poměr bude ukončen během dočasné pracovní neschopnosti, tak pracovní poměr skončí. Smluvní strany podepíší dohodu o rozvázání pracovního poměru, a tudíž jejich počínání není protizákonné.

Máte zájem o podporu v oblasti personalistiky, zpracování mezd, daňového poradenství nebo vedení účetnictví? Kontaktujte nás nebo vyplňte kalkulační formulář.

aktualizace 19.8.2021

Kontaktujte nás!

  Kde nás najdete?

  • Otevírací doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.

  • Provozní doba:

  • Po - Čt: 9:00 - 17:00 hod.

  • Pá: 9:00 - 15:00 hod.